Podle Milana Anděla z Agentury pro regionální rozvoj se v Moravskoslezském kraji rok od roku zvyšuje množství odpadů, které lidé v obcích a městech vytřídili a předali je k dalšímu využití. „Narůstá také počet kontejnerů určených na tříděný odpad. V současnosti už je v kraji celkem 14,8 tisíce kontejnerů na papír, sklo, plasty, nápojový karton a kovy. To je téměř o tisíc více než před rokem. Kontejnery přibývají nejen díky iniciativě měst a obcí, ale také díky systematické pomoci Moravskoslezského kraje, Eko-komu a Agentury pro regionální rozvoj,“ doplnil Anděl.

Zítra se také uskuteční vyhlášení soutěže O keramickou popelnici, která oceňuje v Moravskoslezském kraji nejlepší města a obce v oblasti třídění odpadu. „Soutěž hodnotí nejlepší města a obce v množství vytříděného odpadu na jednoho obyvatele. Hodnotí se výtěžnost, to znamená počet kilogramů vytříděného odpadu na jednu osobu a rok v třídění papíru, plastu, skla a nápojového kartonu.