Region Na 8. základní škole ve Frýdku-Místku zhoršení kázně nepozorují. „Z pohledu naší školy zůstává stejná nebo se mírně zlepšuje. My si na kázeň stěžovat nemůžeme," uvedla ředitelka školy Marie Rojková s tím, že v posledních letech se setkali pouze s kyberšikanou přes sociální síť Facebook, na což reagovali zákazem používání této internetové stránky ve škole. Dobrou kázeň žáků Marie Rojková přisuzuje například přísně stanoveným pravidlům, činnosti školního psychologa, výchovného poradce nebo třeba metodika prevence. S chováním žáků nemají problémy ani na menší škole v Třinci. „My jsme škola rodinného typu, vzděláváme pouze pětašedesát žáků prvního stupně, tím pádem nemáme s chováním školáků příliš velké problémy," sdělila Iveta Hudzietzová, ředitelka třinecké ZŠ a MŠ Kaštanová. Příčinou je podle ní intenzivní komunikace mezi školou a rodiči. „Ať je to absence, nenošení domácích úkolů nebo pomůcek, hned to řešíme s rodiči," doplnila ředitelka školy v hutnickém městě.

Základní škola v Pržně řeší jen občasné problémy s elektronickou šikanou. „Horší případy se u nás naštěstí neobjevují. Řekl bych to asi tak, že současná mládež je odrazem celé společnosti. Menší děti napodobují dospělé, ty starší kopírují vzorce chování svých vrstevníků, aby mezi ně takzvaně zapadli," zamyslel se zdejší ředitel Tomáš Kalesa s tím, že několik dvojek z chování se přesto pokaždé objeví. „Většinou se tak stane kvůli neomluvené docházce," dodal Tomáš Kalesa, jenž rozhodně není proti zavádění moderní techniky do vyučování. „Nejsem proti tabletům, které některé školy kvůli výuce pořizují. Žáci naší školy moc dobře vědí, že v hodině nemají používat mobilní telefony, které naopak působí rušivě," podotkl Tomáš Kalesa.

Velkým úspěchem se může chlubit ZŠ v Raškovicích. „Zatím jako jediní v Moravskoslezském kraji jsme získali ocenění Etická škola stříbrný stupeň. Podařilo se nám to díky vhodnému přístupu učitelů k žákům a zapojení etické výchovy. Kázeňské problémy jsou tím pádem na naší škole minimální. A pokud se nějaké sociopatologické jevy objeví, řešíme je okamžitě," uzavřela ředitelka Hana Kachtíková.