Momentálně by měly probíhat dokončovací práce na novém sídle městské policie. Kdy bude budova předána městské policii? „Termín není stanoven, ladí se,“ odpověděla na dotaz Deníku Jana Musálková Jeckelová, mluvčí radnice. Podle vyjádření města z loňského června měli být strážníci přestěhovaní již v prosinci 2023. „Stěhování nezapočalo. Stanovuje se termín. Není zatím jasné, kdy začne ostrý provoz budovy,“ uvedla mluvčí.

Protahovaná rekonstrukce

V roce 2022 se odhadovala cena přestavby na 62 milionů korun a strážníci se měli stěhovat už v první polovině roku 2023. Z důvodu prodloužení rekonstrukce se termín stěhování posunul na listopad až prosinec téhož roku a cena přestavby byla navýšena na 74 milionů. I tento rozpočet ale nebyl dodržen. „Cena díla podle posledního dodatku je 79,5 milionu korun," informovala Deník Jana Musálková Jeckelová.

Projekt nového sídla městské police ve Frýdku-Místku je součástí konceptu budování bulváru v rámci memoranda z roku 2016 o spolupráci města se společností Slezan Holding. Prostor, kde má vzniknout bulvár, je ve vlastnictví Slezanu, ale podle dohody má být předán městu a tvořit významný veřejný prostor a pěší koridor ve městě.

Řeka Ostravice ve Frýdku-Místku, ilustrační foto.
Dívka ve Frýdku-Místku se topila v Ostravici. Skočil pro ni policista

V dubnu 2023 měli zástupci města o tom, jak bude bulvár za rok vypadat, velmi jasnou představu. „Doufáme, že v příštím roce se už dostaneme k samotné realizaci bulváru jako nové spojky mezi sídlištěm Slezská a novým dopravním terminálem,“ prohlásil Jiří Kajzar, náměstek primátora Frýdku-Místku (NMFM). Srovnání, jak fakticky vypadá stavba a její okolí přesně po roce, je vidět na snímcích a videu k tomuto článku.

Výsledek po 8 letech?

A jaký názor na plnění slibů z memoranda z roku 2016 má po 8 letech město Frýdek-Místek? Má magistrát pocit, že jsou plány realizovány v adekvátním časovém sledu?

„Memorandum uzavřené mezi městem Frýdek-Místek a Slezanem Holding je dlouhodobá záležitost. Otevírání do té doby uzavřených a oplocených slezanských areálů a jejich včlenění do urbanismu města může probíhat v řádu desítek let. Nová budova městské policie není jediným uskutečněným krokem vyplývajícím z memoranda. Veřejnosti se otevřel Faunapark u bývalého ředitelství Slezanu, areál Lembergerovy továrny v Hálkově ulici našel svého kupce a do doby zahájení rekonstrukce a výstavby v zadním traktu se v něm bude konat hudební festival FM City Fest. Areál ve Frýdlantské ulici je připraven pro budoucího investora, areál ve Staroměstské ulici byl využíván pro hudební festival a stávající úpravy jsou přípravou pro budoucí využití, oblast u nádraží ČD bude využita pro nový dopravní terminál a jedna z bývalých slezanských budov je nyní v majetku města a bude sloužit cestujícím (výdejna jízdenek, čekárna, toalety). Na tento dopravní terminál naváže nový bulvár se schodištěm, který spojí sídliště Slezská s tímto terminálem a s vlakovým nádražím,“ popisuje tisková mluvčí Musálková Jeckelová.

Místní si vypomohli sami

Hudební festival FM City Fest se sice bude konat letos v červnu v areálu Lembergerovy továrny, avšak tento areál již byl Slezanem předán novému majiteli (majitelem je Gevorg Avetisjan, výrobce Marlenky, pozn. red.), který nyní vypracovává projekt na postavení nové továrny pro rozšíření své výroby. Organizátoři festivalu FM City Fest se dohodli přímo s panem Avetisjanem na zapůjčení jeho soukromého pozemku na pořádání letošního festivalu. Tyto aktivity jsou tak realizovány mimo působnost města či Slezanu a s rychlostí proměny stávajícího bezútěšného prostranství na bulvár tak nesouvisí.

Město podle plánů před dvěma lety hodlalo do svých objektů v nové městské čtvrti investovat přibližně 80 milionů korun - údaje jsou z doby, kdy se ještě nepočítalo s navýšením konečné ceny za přestavbu nového sídla městské policie - a zbytek ostatní výstavby měl hradit vlastník areálu, kterým je akciová společnost Slezan Holding (a který poté prodal areál Lembergerovy továrny v Hálkově ulici). Deník se proto zeptal, jak město dohlíží na realizaci výstavby slibovaných dvou bytových domů a jednoho kancelářského domu v sousedství nové policejní budovy, jejíž výstavbu má na starosti Slezan.

V areálu bývalé úpravny textilu a tkalcovny Slezan, bourají komín, 10. dubna 2024, Frýdek-Místek.
Komín v areálu Slezanu ve Frýdku-Místku je dole. Strach z lidí opadl

„Slezan se mimo jiné zavázal informovat o chystaných záměrech. Dále zmapovat a pořídit dokumentaci všech staveb a chránit historicky a architektonicky významné části. Pro přípravu a úpravu dalších areálů ve městě nás zatím Slezan o bližší spolupráci nepožádal, jsme však na ni připraveni," reagovala mluvčí města.

Co se stane se starou budovou městské policie?

V návaznosti na dlouhodobě plánované stěhování strážníků počítal Frýdek-Místek od začátku s prodejem stávající, již technicky nevyhovující budovy. K prodeji této nemovitosti ovšem zatím nedošlo. „Prodej stávajícího sídla Městské policie Frýdek-Místek bude projednán Radou města Frýdku-Místku v průběhu května 2024. Prodej se uskuteční formou licitačního řízení, informace o jeho uskutečnění a další detaily budou k dispozici na úřední desce po rozhodnutí RMFM,“ dodala závěrem mluvčí magistrátu Musálková Jeckelová.