Dobrovolníky čeká povídání si s dětmi, čtení pohádek, hraní her, kreslení a realizace vlastních nápadů, zpravidla v odpoledních a podvečerních hodinách nebo o víkendech. Dobrovolníkem se může stát například maminka na mateřské, student, důchodce, nezaměstnaný – kdo si umí najít chvíli volna, kterou by chtěl věnovat pomoci druhým. Podmínkou je věk nad 18 let.

Vstupní pohovory se zájemci se konají ve středu 12. března od 14 do 18 hodin v budově DC ADRA, Radniční 1242, Frýdek-Místek. Školení nových uchazečů pak proběhne v neděli 16. března od 14 do 18.30 hodin v jídelně Nemocnice ve Frýdku-Místku.

Bližší informace zájemci získají u Alžběty Pavláskové na telefonním čísle 734 645 927 nebo e-mailu betka.pavlaskova@adra.cz.

Samotné pracoviště ADRA bylo ve Frýdku-Místku slavnostně otevřeno 22. ledna 2004 v nadačním domě ADRA. Dobrovolnické centrum za uplynulý čas proškolilo a vyslalo do 42 spolupracujících zařízení na 1700 dobrovolníků. Postupný zájem organizací o dobrovolnictví vedl k tomu, že frýdecko-místecké pracoviště se postupně rozvinulo v další pobočky.

V roce 2009 díky vstupnímu zázemí a metodické podpoře bylo otevřeno pracoviště v Ostravě a v roce 2013 v Havířově.

„Dobrovolníci pod hlavičkou organizace ADRA působí nejčastěji v domovech pro seniory, v domovech pro lidi se zdravotním postižením, nemocnicích, léčebnách pro dlouhodobě nemocné. Své místo dobrovolníci nachází také jako kamarádi pro volný čas v dětských domovech, při výdeji materiální pomoci v sociálních šatnících a charitativních obchodech nebo v komunitních projektech, jako je tomu v Městské knihovně v Třinci," uzavřela Martina Hölblingová, PR pracovnice ADRA.