Na svou dobu se stalo velmi moderním, a tak se pro velký zájmem veřejnosti promítalo v bašťanské sokolovně. Na jaře 1943 se v sokolovně usadila vojska německého SS. Velení proto rozhodlo o jeho přemístění do dnes již neexistující restaurace U Blažků. Zde se promítalo až do června 1973, kdy byla budova restaurace společně s kinem zcela zničena požárem. Po téměř patnáctiletém odmlčení slavilo kino 2. srpna 1987 znovu svůj návrat, tentokrát již v prostorách tehdy nově zbudovaného Kulturního domu Bašky.

Bohužel, ani dobrý a kvalitní výběr filmů a obětavost vedoucího kina Libora Blahuty nezabránily tomu, aby byl na jaře 1994 provoz pro značnou ztrátovost pozastaven. V následujících letech se zde filmy sice ještě občas promítaly, ale pouze jako školní představení. V loňském a letošním roce však došlo k nákladné, ale pro provoz kina nutné úpravě stávajících promítacích aparatur. Nainstalováno bylo nové širokoúhlé plátno a provedly se i další technické úpravy, včetně zmodernizování ozvučení.

To vše nyní umožňuje projekci všech filmových kopií, které v současné době nabízejí jednotlivé filmové společnosti. Rozhodnout o pravidelném provozu určitě není snadné. Mnohá kina v našem regionu se ruší, například kino ve Frýdlantu nad Ostravicí i v Raškovicích. Jsou však i místa, kde se o obnovu chtějí znovu pokusit. Jejich provoz, snad jen na malé výjimky, bývá finančně nevýnosný a nutné prostředky k zajištění činnosti jsou nemalé. Jistě ale přispívají k obohacení kulturního života našich měst i obcí. To se stalo jedním z důvodů, proč se v Bašce rozhodli nabídnout některá filmová představení nejen místním obyvatelům, ale i ostatním návštěvníkům.

V letním období se tak mnozí z nás mohou těšit především na filmové úterky. Tohoto úkolu se ujal zkušený vedoucí Brantal, který mnoho let vedl kino ve Frýdlantu. Výběr filmů je zatím připraven do konce srpna. Nabídka, cenová dostupnost, příjemné prostředí kulturního domu, ale i provoz bufetu ve vestibulu kina, to je jistě ta nejlepší výzva k návštěvě filmů uváděných v Bašťanském filmovém létu. Podaří-li se oslovit širší veřejnost našeho regionu a kino si získá své pravidelné návštěvníky, bude důvod v promítání pokračovat.

(fv, maj)