V Azylovém domě pro ženy a matky s dětmi v Ostravě je deset maminek s dvacítkou dětí z domova a nespočet dětí ze sousedství. Klub Klubíčko pro ně pořádá různé akce, exkurze, návštěvy divadla, kina či sportovních utkání. Snahou je zapojit děti do různých běžných volnočasových aktivit, které by mnoha dětem jinak jejich maminky nemohly dopřát.

„Společně pořádáme různá setkání u příležitosti svátečních událostí, jako jsou Velikonoce, Vánoce a podobně. Snažíme se všem dětem věnovat co nejvíce a co nejrozmanitěji, aby zažily to, co by si třeba jejich rodiny dovolit nemohly," říká ředitel Domu pro matky s dětmi Jiří Vonšík.

Podle jeho slov do projektu společnosti vstoupili proto, že se jim velmi líbí jeho ústřední motiv Zde je svět ještě v pořádku. „Moc bychom si přáli, aby tomu tak opravdu bylo, naše snahy směrem k dětem jsou plně v duchu tohoto hesla. Přitom naším obecným cílem je pomáhat lidem v nouzi a naplňovat tak jedno ze základních hesel Armády spásy ,Srdce Bohu, ruce lidem'," doplňuje Jiří Vonšík.

Pracovníci Azylového domu pro ženy a matky s dětmi pak mají největší radost z toho, když se jim podaří zastavit sociální propad klientek, zabránit jejich sociálnímu vyloučení a pomoci jim k tomu, aby se mohly bez problémů zapojit do běžného života.

HLASOVÁNÍV každém regionu čtenáři volí ze tří veřejně prospěšných projektů ten, který získá nejvyšší příspěvek.
Na realizaci projektu s největším počtem hlasů přispěje Globus částkou 130 000 korun, druhé místo získá 80 000 korun a třetí 50 000 korun.
Vybranému projektu můžete udělit jeden hlas denně až do 31. 5. Děkujeme, že chcete spolu s námi vytvářet Lepší svět!

Hlasovat můžete na https://www.globus.cz/o-globusu/spolecenska-odpovednost/lepsi-svet.html.