Již od 1. února ve všech dětských odděleních probíhá vědomostní etapová soutěž pro děti s názvem Velké knihovnické putování. Je určena dětským čtenářům, kteří rádi soutěží o pěkné ceny. Tentokrát mohou putovat po světadílech až do 31. května.

„Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR na letošní březen vyhlásil druhý ročník kampaně s názvem Březen – měsíc čtenářů. Akce se již nezaměřuje jen na knihu jako takovou, ani na knihovny jako instituce, ale do centra zájmu se tentokrát dostávají čtenáři ve všech podobách. Mohou to být čtenáři knih, časopisů, internetových zdrojů, pravidelní návštěvníci knihoven, avšak i ti, kdo služeb knihoven dosud nevyužívají,“ upřesnil Tomáš Benedikt Zbranek ředitel Městské knihovny Frýdek-Místek.

Kromě prezentace knihy, která nese název Od Velké Moravy svítá, autorky Jaroslavy Grobcové, chybět nebude cestopisná beseda o Himalájích, ani tradiční veřejné předčítání z knih. Svůj oblíbený Čaj o páté si opět mohou přijít „vychutnat“ i starší čtenáři, na které zaměstnanci knihovny pamatují.

Měsíc plný soutěží, kvizů, knihovnických dílen završí již každoroční akce pro děti – Noc s Andersenem, která se uskuteční 1. dubna v knihovně na Jiráskově ulici ve Frýdku. Registrace nových čtenářů na letošní rok je opět zdarma, stejně jako 1 hodina internetu měsíčně. Zapomětlivci mohou ve dnech 21. do 26. března využít takzvanou „Amnestii“ a vyřídit si své resty bez následků.

„Frýdecko-místecká knihovna zaznamenala v roce 2010 ve srovnání s rokem předcházejícím znatelný nárůst počtu registrovaných čtenářů, a to zhruba z 8 300 na 9 000, což nepochybně lze považovat za úspěch, neboť mnohé knihovny se v současnosti potýkají spíše se stagnací či úbytkem počtu uživatelů. Vyšší návštěvnost bezpochyby vyvolalo mimo jiné nezanedbatelné rozšíření výpůjční doby v obou našich hlavních provozech, nová výpočetní technika pro potřeby čtenářů a v neposlední řadě rovněž intenzivnější propagace městské knihovny. V této souvislosti nás také těší, že si po Opavě vedeme v našem kraji nejlépe v pořadí dle procenta registrovaných uživatelů knihoven z počtu obyvatel okresních měst i statutárního města Havířova,“ uzavřel Tomáš Benedikt Zbranek.

Detailní nabídku a rozpis všech pořádaných akcí Městské knihovny Frýdek-Místek naleznete na webových stránkách www.mkmistek.cz.