„Předmětná nemovitá věc nebyla kraji předána, neboť nebyla řádně vyklizena. V budově jsou dvě bytové jednotky nadále využívány bez právního důvodu bývalými nájemníky, kterým ke dni 31. prosince 2018 skončily nájemní smlouvy,“ píše se v důvodové zprávě, kterou dostali na stůl krajští zastupitelé.

DO KONCE ROKU SE MÁ SITUACE VYŘEŠIT

Podle starosty Jablunkova Jiřího Hamroziho jde o přechodnou situaci. „Jedna rodina má čtyři děti, další paní se stará o dvě děti, takže jsme to nechtěli řešit radikálně. Nabídli jsme jim jiné možnosti, věřím, že to přijmou,“ podotkl starosta. Část budovy je navíc využívána jako obchod.

„Společnost, která má pronajatý obchod, chtěla v Jablunkově vybudovat kulturní centrum na místě kulturního domu s tím, že se do něho přestěhují, jenže kvůli odvolání nemůžou stavět. Přišli s nápadem, že by využili hotel Horal, takže ho odkoupili, v zastupitelstvu se jim to schválilo. Tam by přemístili prodejnu, která je v knížecím domě,“ doplnil Jiří Hamrozi.

Zástupci kraje a města se tak dohodli, že kraj vypůjčí radnici knížecí dům a město zařídí vyklizení a následně předá prázdnou budovu bez nájemníků zpět kraji. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou, a to do konce letošního roku. Během této doby bude město zmocněno ke všem právním jednáním spojeným s ukončením nájemní smlouvy a převzetím vyklizených prostor. Do doby předání je město oprávněno přenechat prostory třetím subjektům a přijímat za to úplatu, popřípadě vymáhat peníze za bezesmluvní užívání prostor.

close Knížecí dům v Jablunkově. info Zdroj: Deník / Lukáš Morys zoom_in

Pokud město Jablunkov nepředá kraji vyklizenou nemovitost do konce roku, kraj je oprávněn odstoupit od dříve uzavřené kupní smlouvy a následně si smluvní strany vrátí vše, co bylo vzájemně plněno.

Stavba Muzea Trojmezí, které k instalaci svých expozic využije Muzeum Těšínska, už přitom získala pravomocné stavební povolení. Kraj ještě na podzim odhadoval, že práce začnou letos v září a skončí do konce příštího roku. Náklady se odhadovaly na téměř třicet milionů korun.

Knížecí dům na rohu náměstí je jedním z nejstarších a nejhodnotnějších domů ve městě. O jeho prodeji rozhodovali jablunkovští zastupitelé nadvakrát, napoprvé se nenašlo dost hlasů. Lidé dokonce podepisovali petici za zachování obchodu. Kraj nakonec koupil dům za 8,6 milionu korun, cenu stanovil znalecký posudek.

- knížecí dům byl postaven v 16. století, přebývala v něm těšínská kněžna Kateřina Sidonie, které se také říkávalo Černá kněžna

podle legendy je dům spojen s kostelem podzemní chodbou, kterou chodívala Kateřina Sidonie na bohoslužby. Po smrti svého manžela se odizolovala od lidí, a proto chodívala na bohoslužby chodbou

- v přízemí domu se zachovaly starobylé klenby, dům měl podloubí, které už je zazděno

- v zadní části budovy měl ve druhé polovině 19. století sídlo okresní soud a také tam bylo vězení, a to do roku 1911