Všem koledníkům v prostorách ostravsko-opavského biskupství a Telepace v Ostravě požehná v pondělí 5. ledna biskup František Václav Lobkowicz. Charity z vykoledovaných prostředků nejčastěji podporují pečovatelské a ošetřovatelské služby, domovy pokojného stáří nebo azylové domy. Výtěžek sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí.

Začátkem letošního roku v Diecézní charitě ostravsko-opavské koledovaly téměř dva tisíce skupinek, které do pokladniček s logem Charity získaly více než deset milionů korun. „Tříkrálová sbírka 2008 například výrazně pomohla Hospici svatého Lukáše v Ostravě. Díky tříkrálovému koledování jezdí novým autem za svými klienty pečovatelky z Charity Studénka. Senioři z Charitního domova s pečovatelskou službou v Bohumíně mají od léta nový zahradní altán. Charita Odry z výtěžku nakoupila pro své klienty kompenzační pomůcky a hradila provozní a rozvojovou činnost svých zařízení,“ uvedl koordinátor Tříkrálové sbírky z Diecézní charity ostravsko-opavské Martin Hořínek.

Peníze, které i v novém roce lidé vhodí do pokladniček, se pak rozdělí podle několik let neměnného klíče. Pětašedesát procent vybraných peněz se vrací do míst, kde byly peníze vykoledovány. Patnáctiprocentní podíl pomůže financovat projekty Diecézní charity ostravsko-opavské a deset procent je vyhrazeno na humanitární pomoc do zahraničí. Zbylých deset procent se dělí na režijní náklady sbírky a potřeby Sdružení České katolické charity.

Ten, kdo otevře svou peněženku, také neodejde s prázdnou. Dostane od koledníků dárek – balený tříkrálový cukr a papírový kalendářík.

Letos vyhlásila diecézní Charita soutěž s názvem Tříkrálové putování, která bude doprovázet Tříkrálovou sbírku 2009. „Zúčastnit se může každý, kdo do 11. ledna namaluje svou představu biblických tří králů nebo nakreslí či vyfotografuje zážitek ze samotného koledování. Soutěží se o věcné ceny. Více informací o soutěži a její úplná pravidla zájemci najdou na webu Tříkrálové sbírky http://tks.shp-ukrajina.cz/,“ upřesnil Kořínek.