Do ulic měst a obcí se v prvních lednových dnech vydalo koledovat více než dva tisíce skupinek koledníků. Děti dokázaly na projekty oblastních Charit vykoledovat téměř deset a půl milionu korun. Výtěžek sbírky je o čtyři sta tisíc korun vyšší než v roce 2008 a pro Diecézní charitu ostravsko-opavskou druhý nejvyšší v devítileté historii Tříkrálové sbírky.

„Částku přesahující milion korun se podařilo vykoledovat Charitě Frýdek-Místek, Hlučín, Odry, Opava a Charitě Ostrava, která koledovala společně s Charitou sv. Alexandra. Nejlepší výsledek zaznamenala Charita Hlučín. Obyvatelé Hlučína a vesnic na Hlučínsku darovali na projekty Charity více než 1,5 milionu korun,“ řekl koordinátor Tříkrálové sbírky v ostravsko-opavské diecézi Martin Hořínek.

Do koledování se zapojily tisíce dětí, jejich rodiče, mládež i kněží. Perličkou letošního ročníku je nejmladší koledník na severní Moravě. „Tím se stal Petřík Reimann. Vozil se v kočárku ozdobeném korunkou a kometou, a spolu s rodiči a ostatními sourozenci se zúčastnil koledování ve Slavkově na Opavsku,“ uvedl ředitel Diecézní charity ostravsko-opavské Lukáš Curylo s tím, že po sečtení výsledků se budou v jednotlivých Charitách jako poděkování koledníkům konat různé akce. „Opavští koledníci se mohou těšit na bruslení a promítání filmu, Charita Ostrava připravila posezení s kouzelníkem, koledníci z Charity sv. Alexandra půjdou do divadla, jinde stráví děti odpoledne s připraveným programem a hrami,“ upřesnil Curylo.

Přestože oficiální část veřejného koledování s kasičkami v ulicích skončilo v neděli 11. ledna, peníze lze darovat i po tomto datu.

V souvislosti s Tříkrálovou sbírkou vyhlásila Diecézní charita ostravsko-opavská pro koledníky soutěž s názvem Tříkrálové putování. Uzávěrka soutěže, do níž je možné zasílat fotky, obrázky a případně psané příběhy z letošního koledování, je posledního ledna.

Kolik peněz vykoledovaly oblastní Charity:
Charita Bohumín 195 474 Kč
Charita Český Těšín 773 929 Kč
Charita Frenštát pod Radhoštěm 242 341 Kč
Charita Frýdek-Místek 1 254 645 Kč
Charita Hlučín 1 507 496 Kč
Charita Hodslavice 58 000 Kč
Charita Hrabyně 385 003 Kč
Charita Jablunkov 623 252 Kč
Charita Javorník 343 766 Kč
Charita Kopřivnice 691 136 Kč
Charita Krnov 330 449 Kč
Charita Odry 1 059 538 Kč
Charita Opava 1 100 077 Kč
Charita Ostrava + Charita sv. Alexandra 1 163 509 Kč
Charita Studénka 371 416 Kč
Charita Třinec 391 797 Kč
Celkem DCHOO 10 491 828 Kč