Oblast kolem Olešné je lokalitou vhodnou k rekreaci a trávení volného času místních obyvatel. Po vybudování venkovního a krytého aquaparku nyní došlo k zokruhování trasy kolem Olešné, která je vhodná jak pro cyklisty, tak vyznavače kolečkových bruslí. „Tato akce byla náročná zejména z hlediska projektové dokumentace, protože kromě městských pozemků, pozemků státu a pozemků Povodí Odry jsme byli nuceni využít i pozemky soukromých vlastníků, což znamenalo dohodnout s těmito vlastníky odkup pozemků. Záměr celého projektu se podařilo realizovat, takže nyní můžeme občanům našeho města nabídnout novou cyklostezku, která lemuje přehradu Olešná a která je díky hladkému povrchu vhodná také pro in-line bruslaře,“ řekl náměstek primátorky Petr Cvik.

Cyklostezka kolem přehrady Olešná je dlouhá téměř 4,5 kilometru a místy je široká až 4 metry. První část již byla vybudována koncem roku 2008, a to v úseku od hráze až za aquapark k ulici Nad Přehradou. Náklady na vybudování I. etapy cyklostezky činily 14,7 milionů korun, přičemž se městu podařilo získat dotaci ve výši 6 milionů korun.

Druhá etapa výstavby cyklostezky byla zahájena ve druhé polovině tohoto roku, a to v trase stávajících vyšlapaných chodníků. Částečně kopíruje vedlejší komunikaci u příjezdu k loděnici, rovněž využívá části příjezdu k restauraci Muroňka a komunikaci od hráze k restauraci Rybárna, kde byl nově doplněn i chodník. Součástí cyklostezky jsou také dva ocelo-dřevěné mosty. První se nachází v místě přelivu hráze mezi přehradou Olešná a biologickým rybníkem Řehánek a druhý v místě křížení vodoteče a cyklostezky u loděnice.

Cyklostezka zapadá do okolní zástavby a nenarušuje ráz krajiny. Využívána bude po celý rok, v létě cyklisty a in-line bruslaři, v zimě pak milovníky běžkování. Výhodou cyklostezky je hladký povrch vhodný jak pro cyklisty, tak pro in-line bruslaře, jichž stále přibývá. Na trase cyklostezky nechybí restaurační zařízení a k nezaplacení je krásný výhled na Beskydy a Lysou horu. Náklady na vybudování druhé etapy cyklostezky jsou vyčísleny na 55 milionů korun, přičemž město požádalo o dotaci ve výši 20 milionů korun. Tato dotace by měla být schválena do konce roku.