Nádoby na bioodpad jsou výhodné jak pro zahrádkáře, kteří je po podpisu smlouvy o vypůjčení a darování získávají zdarma, tak pro obce. Ty totiž platí pouze malou část jejich ceny, většinu nákladů pokryjí dotace.

Například v Hrádku kompostéry využívá od minulého roku 260 rodinných domů. „Protože jsme nepokryli poptávku celou, dalších 70 kompostérů bude lidem předáno kolem 31. října," řekl včera starosta Hrádku Robert Borski. Někteří by podle něj uvítali větší objem kompostérů než 900 litrů. „Kompostéry neřeší úplně ten zákon, pouze snižují množství biologického odpadu, jsou tedy prevencí. Myslím si, že lidem s velkými zahradami budeme v budoucnu umožňovat, aby bioodpad vozili také k obci. My ho pak budeme odvážet," doplnil Borski.

Podle novely zákona platí povinnost třídění od dubna do října, obce musejí zajistit způsob, jak se bioodpadu zbavit. Právě zřízení kompostérů jim dává tu výhodu, že většinu nákladů pokryjí dotace.

Velký zájem o kompostéry potvrzují také v Hukvaldech. „Loni jsme vydali 500 kompostérů, letos vydáváme dalších 250 kusů," řekl Luděk Bujnošek, starosta Hukvald. Obec má 680 čísel popisných. „Každý dům by tedy měl mít kompostér. Když někde bydlí dvě rodiny, mají nárok na dva kompostéry," doplnil starosta s tím, že ohlasy lidí jsou pozitivní.

Získali 900 nádob

Pokud se lidem v Hukvaldech nevejde bioodpad do kompostérů, mohou jej odvážet do kontejnerů na čtyřech místech v obci. Luděk Bujnošek zelenou nádobu sám využívá. „Je to pro obec plus, že se nám zelený odpad nehromadí na březích potoků a podobně," doplnil starosta Hukvald.

Podpora domácího kompostování je v kurzu i v Třinci. Město nedávno díky dotaci získalo pro obyvatele hned 900 kusů kompostérů. „V posledním srpnovém týdnu bylo zahájeno podepisování smluv o výpůjčce s jednotlivými občany, kompostéry se následně začaly vydávat na sběrném dvoře od 1. září. Vše probíhalo průběžně a bez komplikací. Do půlky září byla vydána většina kompostérů, do konce září byly dodatečně vydány kompostéry těm, kteří si je nemohli vyzvednout ve stanoveném období," shrnula včera mluvčí městského úřadu Šárka Szlaurová.

Dodala, že všem přihlášených zájemcům jsou kompostéry zapůjčeny na základě smlouvy na pět let. „Po ukončení této doby dojde k bezúplatnému převodu kompostéru do jejich vlastnictví," dodala mluvčí.

Poznamenala, že ve zmíněném období pěti let může dojít ze strany města nebo poskytovatele dotace ke kontrole umístění a způsobu využívání kompostérů.