Spor Biskupství ostravsko-opavského a obce o vlastnictví areálu i dalších pozemků nakonec místo u soudu skončil smírem, díky tomu se uvolní cesta k nutným investicím. V době, kdy majetek neměl svého jasného vlastníka, do něho nikdo nechtěl investovat. „Jednání byla dlouhá. Protože je to dohoda, tak to je vždycky o nějakém kompromisu," podotkl starosta Hukvald Luděk Bujnošek loni v době, kdy zastupitelé debatovali o obsahu dohody. Před Vánoci pak schválili uzavření smlouvy o vzájemné směně pozemků, která vyplývá z vypořádání s biskupstvím.

Hukvaldský dvůr před druhou světovou válkou patřil církvi. Uprostřed mezi čtyřmi budovami je velké prostranství, v jehož centru kdysi stála kamenná kašna, tu ale družstevníci buldozerem srovnali se zemí. Za komunismu totiž areál sloužil potřebám JZD. Areál se postupně proměnil v ruiny.

Běžný návštěvník Hukvald si zdevastovaných budov bývalého statku a kravína ani nemusí všimnout. Stojí sice v centru obce, ale trochu stranou pozornosti. Přesto zůstává Hukvaldský dvůr jizvou na tváři turisticky hojně navštěvované obce. Stát podle tvrzení církve vydal Hukvaldský dvůr a další pozemky v roce 1991 obci neprávem, domáhala se tak žalobou určení vlastnictví. Nakonec ale církev požádala jen o 1,5 hektaru pozemků, o které usilovala kvůli plánovaným investičním akcím. Změny se mají dotknout arcibiskupského zámečku a také oborní zdi, s jejíž opravou se začalo loni.

„Obsah dohody vítáme a jsme přesvědčeni, že je oboustranně výhodná a přispěje k dalšímu rozvoji této mimořádné lokality," prohlásil generální vikář biskupství Martin David.

V dohodě se biskupství zavázalo, že u bývalé stodoly, kde spadla střecha, bude zbudováno šest parkovacích míst pro návštěvníky obecního úřadu, obchodu a pošty. Parkovacích míst je poblíž obory nedostatek. Do dohody byl zakomponován i amfiteátr v oboře, jako kompenzaci dostala obec pozemek k rozšíření obecního spodního parkoviště. Samotná obora přešla v rámci majetkového narovnání mezi státem a církvemi do vlastnictví Biskupství ostravsko-opavského už před několika lety. První zmínka o chovu zvěře v těchto místech pochází z roku 1567.

Oslavy 450 let od založení obory letos doprovodí oslavy, která církev plánuje uspořádat 8. října.

Čtěte také: 
Žaloby církví o majetek: čelí jim nejen kraj, ale i obce
Hukvaldský dvůr chátrá. Spor mezi obcí a církví však končí
Hukvaldský dvůr má po letech naději na rekonstrukci