Vzdělávací akce, která je určena lékařským i nelékařským zdravotnickým pracovníkům, zahrne téměř tři desítky přednášek a tři živé přenosy kardiovaskulárních zákroků přímo z operačních sálů.

„V průmyslově rozvinutých zemích jsou kardiovaskulární onemocnění nejčastější příčinou úmrtí. Přes obrovský pokrok v prevenci a léčbě srdečně cévních onemocnění v posledních patnácti letech je nadále více než polovina všech úmrtí způsobena chorobami srdce a cév. Tato čísla jsou alarmující. Proto považuji za maximálně důležité pořádat vzdělávací akce na toto téma, a zlepšovat tak znalosti i schopnosti zdravotníků v Česku," uvedl vedoucí lékař Komplexního kardiovaskulárního centra Nemocnice Podlesí Marian Branny s tím, že akce Kardioden je určena zhruba třem stovkám zdravotnických pracovníků z celé republiky.

KAŽDÁ SEKCE PŘINESE ASI PATNÁCT PŘEDNÁŠEK

Osmnáctý ročník akce Kardioden je obsahově rozdělen na lékařskou a sesterskou sekci, z nichž každá zahrne zhruba patnáct přednášek a tři živé přenosy zákroků z kardiochirurgického a hybridního sálu Nemocnice Podlesí. „Téma konference je totožné pro lékaře i sestry, jednotlivé přednášky jsou ale přizpůsobeny kompetencím i možnostem praktického využití v daných profesích," vysvětlil Marian Branny.

Mezi přednášejícími přitom nejsou jen přední odborníci z Komplexního kardiovaskulárního centra Nemocnice Podlesí, které patří ke špičkovým pracovištím v rámci celého Česka, ale také erudovaní odborníci nemocnic v Brně, Praze či Pardubicích. Na konferenci se letos lékaři a nelékařští zdravotničtí pracovníci dozvědí například to, kdy je žádoucí indikovat implantaci stimulátoru, náhradu chlopně či revaskularizaci.

Dále zjistí, jaké je využití telemedicíny v kardiologické praxi. Zaměří se také na hybridní výkony za využití multidisciplinárních týmů. V odpoledním bloku si pak lékaři vyslechnou nové poznatky ohledně výhod a nevýhod antitrombotik, zatímco pro sestry bude připravena série přednášek na téma zobrazovacích metod v kardiologii.

ÚROVEŇ BUDE VYSOKÁ

„Odborná úroveň přednášek i obsahová náplň konference Kardioden je vždy na prvotřídní úrovni, takže ani letos tomu nebude jinak. Věřím proto, že zdravotníci budou z naší vzdělávací akce odcházet nejen obohaceni o nové informace, ale i s pocity nadšení a motivace pro svou další práci," uzavřel Marian Branny.