Senioři ke kontaktu s rodinnými příslušníky využívají zpravidla své mobilní telefony. V případě, že je nemají, mohou použít přenosné telefony, které jsou k dispozici přímo v domově. 

Nově vzniklou bezplatnou službou je možnost videohovoru přes tablet pomocí aplikací Skype, Viber a WhatsApp. Tuto službu aktivně nabízejí sociální pracovnice jak rodinným příslušníkům, tak uživatelům.

Těměř pětadevadesátiletá Věra Šťastná je v Domově pro seniory krátce a jí poskytované služby si chválí. Karanténa ji zasáhla v době zvykání si na jiné prostředí, personál. „Zpočátku jsem se bála, že si nezvyknu a nesrovnám se s tím, že rodinu neuvidím po nějakou dobu, ale píšeme si dopisy. A teď tu byla paní sociální a měla takovou věc, se kterou jsem viděla svou rodinu. Povídali jsme si, smáli se a já je všechny viděla. Těším se na další volání,“ uvedla.

Spojení probíhá po předešlé domluvě se sociálními pracovnicemi, které přijdou za konkrétním seniorem a videohovor spolu s uživatelem uskuteční. O tuto službu měli z počátku zájem především rodinní příslušníci, neboť pro seniory většina nových technologií znamená spoustu obav a nejistot. Po prvním kontaktu pak senioři, kteří videohovory vyzkoušeli, předali ostatním svou zkušenost a tak se nyní o tuto službu sami také hlásí.

VIDEOHOVORY JSOU STÁLE OBLÍBENĚJŠÍ

„Počet telefonů, videohovorů či dopisů nelze přesně vyčíslit na každý den, ale jejich četnost stoupá den ode dne s délkou nemožnosti návštěv, především pak videohovorů. Senioři zpočátku přistupovali k hovoru přes tablet s nedůvěřivostí, ale po prvním provedeném hovoru se těšili na další. Jejich radost z kontaktu s rodinou touto formou je zjevná,“ uvedla Drahomíra Černotová, sociální pracovnice. 

Další možností udržení kontaktu s blízkými je zasílání dopisů, které také zprostředkovávají sociální pracovnice formou písemnou přes poštu anebo emailem. Pracovníci v sociálních službách pak pomáhají seniorům dopisy sepsat nebo přečíst. 

 Domov pro seniory neustále mapuje situaci spojenou se šířením koronaviru a dělá všechna možná opatření, aby ochránil své klienty i personál. „Jsem rád, že se nám podařilo rozšířit naše služby o videohovory a umožnit tak našim seniorům další kontakt s rodinami, který je obzvlášť v této době důležitým faktorem k udržení dobré nálady. Věřím, že vše zvládneme ve zdraví,“ dodal Petr Kuchta, ředitel Domova pro seniory ve Frýdku-Místku.

 Senioři, kteří mohou danou situaci plně pochopit, snášejí karanténu dle informací z domova relativně dobře, s ohledem na to, že ve svém životě již různé situace zažili. Zatím je však krátká doba na hodnocení, protože dlouhodobější odloučení od fyzického kontaktu s rodinou může na každého působit jinak.

„Snažíme se uživatelům tyto dny zpestřit volnočasovými aktivitami na jejich pokojích jako například předčítáním, tvorbou malých veselých ozdob jejich pokojů, lehkým kondičním cvičením a podobně,“ doplnila Drahomíra Černotová, sociální pracovnice. 

„Město Frýdek-Místek se v době pandemie koronaviru snaží pomáhat i seniorům , kteří jsou doma odkázaní na pomoc ostatních, mohou využívat služby, které jsme domluvili spolu s dobrovolnickou organizací ADRA a Českým červeným křížem.

Tyto dvě organizace nabízejí seniorům nákup potravin, hygienických potřeb či léků a to až do jejich domovů. Služba je k dispozici od pondělí do pátku., a kontaktní linky jsou 558 609 314 a 771 135 422,“ uvedl Marcel Sikora, náměstek primátora pro sociální oblast. Senioři mohou využívat všech výše uvedených služeb.