„Nebyli zde ovšem jako hosté, ale kontrolovali potřebné legislativní náležitosti všech zúčastněných myslivců.

Například jestli mají u sebe zbrojní průkazy a lovecké lístky. Samozřejmě došlo i na dechovou zkoušku přístrojem Dräger. Všech šestnáct lovců a čtrnáct náhončích bylo k vyvrcholení lovecké sezóny řádně připraveno,“ pochválil je Jan Fasuga z obvodního oddělení Policie ČR v Krásné.

Před první lečí se podrobilo zkoušce na alkohol pět náhodně vybraných střelců.

„Po poslední leči se pak podrobili další čtyři. Patron myslivců sv. Hubert z nich mohl mít radost, neboť všechny kontrolované zbraně byly v pořádku. Navíc nikdo před a ani během honu nepil alkoholické nápoje,“ ocenil Jan Fasuga.