„Kontroly provádíme na základě vyhodnocení opakovaných stížností občanů a zástupců místních samospráv na nevhodné chování podnapilé mládeže ve večerních hodinách,“ vysvětloval vedoucí obvodního oddělení Policie ČR v Hnojníku Martin Sliž.

Jak dále dodal, opakované kontroly provádějí nejen ve vytipovaných restauracích, ale i v dalších místech umožňujících prodej alkoholických nápojů. Jejich účelem je zjistit, jak jejich majitelé a provozovatelé dodržují zákon.

„Během dosud provedených kontrol, které jsme uskutečnili 5. a 11. dubna, jsme naštěstí porušení zmíněného zákona v kontrolovaných zařízeních nezjistili,“ dodal vedoucí obvodního oddělení Martin Sliž.

(sru)