V úseku číslo 11 mezi slovenskou státní hranicí a Mosty u Jablunkova se vzhledem k závalu tunelu přepracovává projektová dokumentace. „Práce v tunelu jsou zatím pozastaveny. Z tohoto důvodu zřejmě dojde k prodloužení stavby, dosavadní ukončení je v listopadu 2011,“ uvedl Karel Veškrňa ze Stavební správy Olomouc, která pod státní organizaci SŽDC spadá. - přečtěte si také: Projekt, který umožní dokončení tunelu, není hotov

„Budou probíhat práce na železničním spodku v koleji číslo dvě a přípravné práce v souvislosti s nově zařazeným mostem pro veliké savce,“ dodal Veškrňa s tím, že se jedná o nařízení ministerstva životního prostředí.

V Mostech vznikne bezbariérový podchod

V úseku železniční stanice Mosty u Jablunkova, který je označován jako dvanáctka, se letos plánují práce na železničním spodku a svršku, mostních objektech, bezbariérovém podchodu či na nástupištích a osvětlení. Proběhne i zastřešení čekáren pro cestující. K úseku třináct, tedy Mosty u Jablunkova – Jablunkov – Návsí, Veškrňa poznamenal: „Budou dokončeny práce na protihlukových stěnách a definitivní zabezpečovací a sdělovací zařízení v celém úseku.“

Dokončí protihlukové stěny, dojde i na výměnu oken

Čtrnáctku má úsek Jablunkov – Návsí. Letos zde budou dokončeny práce na protihlukových stěnách a dojde i k výměně oken v obytných místnostech, kde je to nutné pro dodržení vládního nařízení o hluku.

Práce budou probíhat i ve stavebním úseku číslo patnáct: Jablunkov – Návsí – Bystřice. „Budou prováděny práce v koleji číslo jedna, a to na železničním spodku, svršku, zárubních zdech, mostních objektech a propustcích, nástupištích, zastřešení, trakčním vedení a zabezpečovacím a sdělovacím zařízení,“ uvedl Karel Veškrňa.

„Budou provedeny dva bezbariérové podchody s výtahy. Práce ve výluce koleje číslo jedna budou ukončeny 30. června 2010, kolej číslo dvě je již dokončena,“ připomněl. - přečtěte si také: V Hrádku bude i letos nutná velká trpělivost

Celá stavba železničního koridoru skončí v listopadu 2011 společně s výstavbou nové silnice přes Hrádek, kde je investorem Ředitelství silnic a dálnic. „Obě stavby pokračují dle harmonogramu. Bez problémů pokračuje i vedlejší stavba do Českého Těšína. Po dokončení všech částí dojde ke zkrácení jízdních časů osobní dopravy, k úspoře dopravních zaměstnanců, ke zlepšení kultury cestování, zlepšení informačního systému a lepší dostupnosti pro tělesně postižené a například i pro matky s kočárkem,“ konstatoval Karel Veškrňa. „Všechny tyto práce znamenají, bohužel, částečné omezení plynulosti nákladní, ale i osobní železniční dopravy – a zvýšený pohyb nákladních aut v okolí stavby.“

Stavba patří mezi koridorové stavby III. železničního koridoru v České republice a je součástí celoevropského koridoru. Je financována Státním fondem dopravní infrastruktury a částečně z dotace pro evropské železniční koridory. Stejným způsobem je financována i loni zahájená stavba „Optimalizace trati Bystřice n.O. – Český Těšín“. - přečtěte si také: V Konské už jsou stavbaři, začaly výluky

Veškrňa upozornil, že se projekčně připravuje i poslední stavba tohoto koridoru na Moravě, která má název „Optimalizace trati Č.Těšín – Dětmarovice“. Rovněž tato akce získá dotační příspěvek pro evropské železniční koridory.