Kromě učebních oborů nabízí také čtyřleté obory středního vzdělání s maturitní zkouškou v oborech Elektrotechnika, Nábytkářská a dřevařská výroba nebo Stavebnictví.

Koronavirová opatření činí ve výuce komplikace. Aktuálně ve škole vše přizpůsobili dočasným doporučením a opatřením.

„Odborný výcvik u tříletých oborů a učební praxe u oborů maturitních, běží dále. Praktická výuka je realizována trvale v menších skupinách žáků. Každou skupinu vede jeden učitel odborného výcviku,“ vysvětlil Petr Solich, ředitel SŠ řemesel. Ve škole tak nedochází k setkávání velkých skupin osob.

„Výuka probíhá v dílnách, které jsou prostorné. Všechny úseky mají vlastní ucelené komplexy dílen. Zavedeným opatřením omezujeme setkávání žáků mezi úseky. Samozřejmostí je dezinfekce,“ doplnil ředitel. Od pondělí čeká na některé středoškoláky distanční výuka.

Žáci i učitelé jsou podle vyjádření školy na distanční výuku dobře připraveni. „Všichni pedagogové mají k dispozici počítač s připojením k internetu. Škola používá školský informační systém Škola On-line, do kterého jsou zavedeni všichni žáci, rodiče a učitelé. Používá se běžně ke komunikaci s rodiči a studenty a lze v něm realizovat i distanční výuku. Dále používáme k distanční výuce i jiné platformy například Moodle a MS Teams,“ dodal Radim Swatosch, zástupce ředitele.

Většina žáků je vybavena počítači a připojením k internetu. Žáci, kteří počítač nemají, si mohou půjčit školní notebooky.