Když shořel kostelík v Gutech, který byl úmyslně podpálen mladíky na začátku srpna čtyřmi lahvemi benzinu, bylo víceméně jasné, že se na místě vyskytne příležitost i pro archeology.

Ti jsou již na místě a v Gutech provádí sondování starodávných hrobů, které se nacházely právě pod podlahou a v okolí kostelíka. „O hrobech se samozřejmě nevědělo, přece jen se pod povrch nevidí, ale předpokládalo se, že zde budou,“ uvedl archeolog Marek Kiecoň, který na místě operuje s dalšímarchitektem a brigádníky.

Prozatím jsou vykopány dvě sondy, i ty ale hovoří o mnohém. „Hroby zatím datujeme od doby založení stavby kostela. Hroby, které jsme nalezli, se pravděpodobně objevovaly již od 16. století až po 19. století,“ pokračoval Kiecoň.

Po sondování, které archeologové plánují maximálně na příští dva týdny, se rozhodne, zda bude prováděn kompletní archeologický výkop s odstraněním podezdívek a podlah, které jsou vybudovány novodobě. Pod kostelíkem v Gutech rozhodně nebylo nalezeno jen pár hrobů, jedná se o rozsáhlý objev.

„Řádově jsme nalezli desítky hrobů. Jen ve dvou sondách máme kolem sedmnácti hrobů, což je dost,“ cení si objevu Marek Kiecoň.

V hrobech toho ale po letech mnoho nezůstalo. „Co se týká hmotných nálezů, bylo jich nalezeno velmi málo. Ono se ani neočekává, že na pohřebištích budou cenné nálezy a pokud, tak se jedná většinou o odpad tehdejších domácností. Nicméně, máme alespoň nálezy v podobě dochovaných částí rakví, ke kterým se váže například tehdejší kování.

Z nebožtíků se ale nedochovalo prakticky vůbec nic, jde poznat, že jsou zde pohřbeni již dlouho. Typem půdy ale zde mnoho kostí nezůstalo. Našli jsme jen pár kousků kostí, ale jedná se spíš o otisky,“ dodal archeolog Kiecoň.

Práce archeologů by měla ustat na konci listopadu. Obnova kostelíka by měla začít za rok na podzim.