Kraj v rámci projektu „MHD zdarma" přispívá městu na provoz příměstských linek, které v minulosti provozoval sám. Hradí přitom jen náklady, které mu v souvislosti se zajištěním obslužnosti okolních obcí vznikají až za hranicemi města, což je pro něj výhodné. Nemusí hradit provoz celé linky. Smlouva o dopravní obslužnosti ve stávajícím rozsahu ale koncem příštího roku končí. V zájmu města bylo vyjednat podporu i pro následující léta, což se podařilo.

„Po dlouhých měsících jednání, kdy se zvažovaly varianty dvou extrémů, že nový dopravní podnik bude jezdit jen na území města nebo naopak na území celého kraje, jsme se dohodli, že dopravní podnik bude jezdit to, co se jezdí dnes," uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Jakub Unucka.

Krajští radní podporují zachování dopravní obslužnosti ve stávajícím rozsahu, což je pro město zásadní informace. „Odvíjí se od ní plánování našeho nového dopravního podniku. Nyní víme, že při zachování současné obslužnosti potřebujeme mít v provozu alespoň 38 autobusů, které ročně najedou zhruba dva a půl milionu kilometrů, přičemž kraj na jejich provoz přispívá částkou necelých čtrnáct milionů ročně," řekl náměstek frýdecko-místeckého primátora Karel Deutscher.

Ilustrační foto.
Dopravní podniky budou spolupracovat

Pokud by si chtěl kraj provozovat příměstské linky sám a smlouvu s městem by neprodloužil, pak by město podle náměstka sice nepotřebovalo tolik autobusů a najelo by se méně kilometrů, ale hrozilo by, že příměstské spoje by stejně jako v minulosti kolidovaly s místními spoji.

„Což by znamenalo zvýšený počet autobusů na silnicích a také návaznost a četnost spojů by už nemusela být taková jako dosud. Takže by hrozilo, že se lidé opět vrátí k přepravě osobními vozidly, což není pro město žádoucí. Proto rozhodnutí rady kraje podpořit zachování dopravní obslužnosti ve stávajícím rozsahu kvitujeme a věříme, že s tím bude souhlasit také krajské zastupitelstvo," doplnil Karel Deutscher s tím, že pokud by se kraj rozhodl opět provozovat příměstské linky, pak by mu oproti stávajícímu stavu stouply náklady o více než deset milionů korun. Rada města při jednání s krajskými radními na oplátku přislíbila podporu platnosti dlouhodobého jízdného ODIS i na linkách MHD. Zjednodušeně řečeno to znamená, že cestující, který si koupí „měsíčník" ODIS, v jehož rámci má zahrnuty i zóny, které obsluhuje město Frýdek-Místek, například Nošovice, pak bude moci na tento měsíčník cestovat do Nošovic i v autobusech frýdecko-místecké městské dopravy, aniž by hradil jízdné. „Předpokládáme, že se bude jednat jen o zlomek cestujících, protože převážná část jich má vyřízenou čipovou kartu na MHD zdarma," dodal náměstek Deutscher.

„Je důležité, aby doprava v celém kraji byla integrovaná, aby se člověk na jednu jízdenku dostal třeba až na Bílou. Dopravní podnik Frýdek-Místek se bude také aktivně účastnit jednání Kodisu tak, aby jeho doprava co možná nejlépe navazovala na krajskou dopravu, ale i na spoje Dopravního podniku Ostrava nebo spoje vlakové," uzavřel náměstek hejtmana Jakub Unucka.

Horská chata Prašivá.
Auta nechte pod Prašivou. Na oblíbený kopec už jen pěšky nebo na kole