Rozběhly se proto přípravné práce od projektů přes přeložky sítí až po vybudování nového vjezdu do nemocničního areálu. Nyní, po dvou letech příprav, je však kvůli ekonomické krizi další postup prací nejistý. O problematické situaci kolem nemocnice přišel informovat zastupitele města na jejich poslední zasedání náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Karel Konečný (KSČM).

Částka, kterou by bylo potřebné investovat, se blíží 900 milionům korun, což je i pro krajský rozpočet hodně. „Proto kraj počítá se spoluúčastí ze státního rozpočtu, která však v této chvíli není potvrzena,“ konstatoval Karel Konečný. Zároveň však ujistil, že si je kraj dobře vědom toho, že jde o špičkové zdravotnické zařízení se statutem okresní nemocnice a potíže ve financování výstavby nového pavilonu rozhodně neovlivní chod nemocnice.

„V úvahu přicházejí tři varianty řešení této nelehké situace,“ nastínil náměstek. Ve hře stále zůstává spoluúčast státu. „Vzhledem k možnému omezení finančních prostředků je však možné rozdělení prací na více etap, přičemž by musel být upraven harmonogram prací,“ uvedl Karel Konečný. Třetí a pro kraj prý nejméně přijatelnou variantou by pak bylo pozastavení prací na projektové dokumentaci a vypracování zcela jiného řešení. „Uděláme vše pro to, aby frýdecká nemocnice mohla zabezpečovat lékařskou péči na špičkové úrovni, stejně jako dosud,“ ujistil Karel Konečný.