Jedná se o nový neinvestiční program na léta 2008 až 2013, ze kterého je možné čerpat finance z Evropského sociálního fondu na oblast vzdělávání. Pro Moravskoslezský kraj částka činí 77,7 milionu eur.

Je určena zejména na projekty z oblasti počátečního dalšího vzdělávání a jejich propojení do systému celoživotního učení či na zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. Předkladateli grantových projektů mohou být nejen školy, školská zařízení, organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže, ale také města, obce a nestátní neziskové organizace.

(den)