Z důvodu výše uvedené problematiky se v minulých dvou dnech sešli odborníci z šesti evropských zemí, včetně těch z České republiky, aby se setkali u příležitosti realizace mezinárodního projektu SILVANUS, zaměřeného právě na problematiku hašení lesních požárů. 

Na projektu se podílí celkem 49 partnerů z dvaceti zemí světa, za Českou republiku se projektu účastní HZS Moravskoslezského kraje. Zastoupena je nejen Evropská unie, ale i Indonésie, Austrálie a Brazílie.

Migranti zadržení policií při kontrolách hranic na Frýdecko-Místecku, 6. října 2023.
Migranti denně, realita pod Beskydy. Dalších 16 zadrželi v dodávce, pět ve vlaku

Dvoudenní workshop, jehož cílem bylo nejen představení samotného projektu, ale i představení implementovaných technologií, jakožto i technologií, které se v rámci projektu nově vyvíjejí, se setkal s úspěchem.

Rekonstrukce křižovatky na Bašce potrvá až do 7. listopadu. Říjen 2023.
Řidiči, pozor. Baškou na Frýdecko-Místecku raději neprojíždět, zase je rozkopaná

Druhý den probíhal totiž přímo v oblasti Moravskoslezských Beskyd, kde v katastru obce Krásná proběhla praktická ukázka nejen techniky HZS ČR, ale i techniky a technických řešení vyvíjených a implementovaných v rámci projektu SILVANUS. Představen byl nejen hasící robot, ale i kamerové detekční systémy, drony, v neposlední řadě byla představena i mobilní aplikace sloužící pro ohlašování požárů. Zahraniční účastnící pak měli možnost se seznámit s metodikou a postupy hašení lesních požárů v České republice.

V prostorách Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava (FBI VŠB TUO) pak probíhal odborný výklad, v jehož rámci představili odborníci nejnovější technologie a technologická řešení v oblasti udržitelného managementu lesů a likvidace lesních požárů. Představena byla rovněž nejnovější technika a technické prostředky HZS ČR, používané pro likvidaci lesních požárů. V průběhu dne pak proběhla prohlídka laboratoří a odborných pracovišť FBI VŠB TUO.