Nejvíce lidí na mši přišlo ze slovenského Klokočova, dorazili ale i obyvatelé okolních českých obcí Krásné, Morávky, Pražma a dalších. „Aby mše byla skutečně symbolicky česko – slovenská, celebroval ji klokočovský farář za asistence českého jáhna z Domaslavic,“ vysvětlil duchovní otec a iniciátor celé akce Miroslav Lysek.

Jako symbol uzavřeného partnerství předala starostka Krásné Pavla Bohačíková starostovi slovenského Klokočova Luboši Strižovi dvě rostlinky klokočí, které pak Klokočovští zasadili v centru své vsi. Občané Klokočova na oplátku a na potvrzení přátelství zase uspořádali malou společnou pouť k nově instalovanému Bílému kříži na české straně. „Tady se od starostky Starých Hamrů Evy Tořové, na jejichž katastru se kříž nachází, dověděli o historii kříže i okolnostech právě ukončené rekonstrukce kříže,“ doplnil Miroslav Lysek.