Na prevenci kriminality letos město ze svého rozpočtu vydá dalších více než 440 tisíc korun, dalších jeden a tři čtvrtě milionu korun by mělo přijít ze státního rozpočtu. Městský program prevence kriminality a dvacetiprocentní spoluúčast města na preventivních programech odsouhlasili zastupitelé města.

V letošním roce město podpoří především informační propojení institucí, do jejichž působnosti spadá péče o rizikové, ohrožené a delikventní děti. Dále potom počítá s rozšiřováním a zkvalitňováním městského kamerového systému.

Peníze poputují i na programy na zlepšení informovanosti veřejnosti o trestné činnosti a o možnostech ochrany proti kriminalitě. Mimoto je na letošek vyhrazena částka i na programy na prevenci drogových závislostí a podporu zdravého životního stylu obyvatel města bez drog, tabákových výrobků a alkoholu.

„Na tyto projekty bychom letos měli vynaložit celkovou částku převyšující 2,2 milionu korun, přičemž od ministerstva vnitra žádáme o dotaci přes 1,75 milionu korun. Podíl obce na projektech převyšuje 440 tisíc korun,“ informoval náměstek frýdecko-místecké primátorky Michal Pobucký (ČSSD).

Největší částku z této sumy ukousne takzvaný Systém včasné intervence zaměřený jednak na děti s problémovým chováním a jednak i na oběti trestných činů.

Zabránit vandalismu, krádežím a nežádoucímu chování by pak měl modernizovaný, mobilnější a výkonnější kamerový systém. Město počítá mimo jiné i s nasazením kamer s vysokým rozlišením nebo s modernizací dispečinku městské policie včetně pořízení nového monitorovacího software. Městští policisté by měli dostat také novou kamerovou jednotku vhodnou k dočasnému nasazení.

Na obyvatele města všech věkových skupin od předškoláků až po seniory je zaměřen projekt Rodina Bezpečných, v rámci něhož bude státní policie vhodnými formami informovat lidi, jak se mohou před kriminalitou bránit.

Oproti tomu hlavně na žáky druhého stupně základních škol se soustředí občanské sdružení Centrum nové naděje programem zaměřeným především na prevenci zneužívání drog, alkoholu a tabákových výrobků.