„Chování radních mě velice zaskočilo,“ tvrdí stěžovatel. „Radní nejprve na objekt vyhlásili dražbu. Poté oznámili v tisku, že město Jablunkov tuto nemovitost prodalo a že dražbu vyhrál místní podnikatel. O několik dní později bylo na úřední desce – nutno podotknout, že dosti malým písmem, krátké oznámení o tom, že nemovitost číslo popisné 291 město pronajalo,“ sdělil.

Zájemci byli podvedeni, říká stěžovatel

„Tento podnikatel byl však několik dnů předtím prohlášen za vítěze dražby. Myslím, že by se o těchto zvláštních praktikách měli občané dozvědět. Nepřipadá mi normální, že město vyhlásí dražbu na objekt, z několika zájemců vyberou jednoho, kterému však tento objekt dá jen do pronájmu. Ostatní zájemci o dražbu mi tak připadají podvedeni, stejně jako občané, kteří byli i v tisku nejprve informováni o tom, že se restaurace prodává,“ konstatoval.

„Pokud se nemýlím, tak i dle dražebního zákona musí být dražená věc zaplacena do 30 dnů, což se v tomto případě určitě nestalo, protože kdyby byla vydražená nemovitost zaplacena, došlo by ke změně vlastníka v katastru nemovitostí a město by tuto nemovitost ani nemohlo pronajímat,“ myslí si anonymní zdroj.

Jablunkovský místostarosta Stanislav Jakus na tom nic špatného nevidí. „Na zastupitelstvu dne 3. března 2009 zastupitelé schválili prodej nemovitosti číslo popisné 291 – „Amerika“. Byla schválena také komise pro posouzení nabídek. Dne 21. dubna zastupitelé schválili prodej Petru Mokrošovi, tak jak doporučila výběrová komise,“ uvedl.

Nájem skončí v srpnu 2009

Dodal, že podnikatel při své nabídce zahrnul i zájem o dlouhodobý pronájem celého objektu koupaliště, které bezprostředně k nemovitosti „Amerika“ náleží, a bylo tak zapotřebí připravit všechny procedury, které s dlouhodobým pronájmem souvisejí. „Protože radní města chtěli podepsání kupní smlouvy spojit i s nájemní smlouvou na celý areál a aby nedošlo po podepsání kupní smlouvy k problémům s uzavíráním smlouvy nájemní, bylo rozhodnuto s uzavřením kupní smlouvy posečkat,“ prohlásil Jakus.

„Chtěli jsme také zabezpečit chod restaurace po dobu provozu koupaliště v tomto roce, a tak bylo radou města rozhodnuto, že do podepsání kupní smlouvy mezi městem a Petrem Mokrošem restauraci krátkodobě pronajmeme, a to do konce srpna 2009,“ řekl jablunkovský místostarosta.

„Rozhodnuti rady mi nepřísluší komentovat,“ poznamenal Vladislav Janiczek z jablunkovského odboru místního hospodářství.

Mokroš: S odkoupením počítám

Podnikatel Petr Mokroš Deníku sdělil, že s areálem má dlouhodobé plány. Odkoupení restaurace má být jen otázkou času. „Já s tím stoprocentně počítám, proto jsem do toho šel,“ řekl. Aktuální pronájem je tak podle něj pouze dočasný, a to do doby, než se s městem dohodne na detailech kupní smlouvy. Podle něj jde o klasický příklad prodeje. „Vždycky se najde někdo, kdo s rozhodnutím města nesouhlasí. Ale připomínky by měl raději adresovat zastupitelstvu než anonymně do novin,“ upozornil Petr Mokroš.