V zápise farního úřadu Dobrozemnice (Dobrá) z roku 1447 se uvádějí jako osada, součást Frýdeckého panství, které bylo roku 1573 odkoupeno Matoušem z Lohova. Roku 1636 koupil panství Jiří Oppersdorf a po jeho smrti v roce 1651 je spravoval hrabě Pražma. Neustálý tlak na poddané, stoupající daně a tvrdší robota měly za následek selské rebelie.

Do čela té první se postavil Ondráš, syn janovického fojta. Místem jeho narození byla usedlost fojtství – dnešní hostinec Ondráš. Současná budova však pochází z roku 1894 a je na tomto místě třetí v pořadí, předtím zde byl statek číslo popisné 8, který koupila obec v roce 1873.

Osoba Ondráše je námětem literárních a divadelních děl, lidových písní, básní i malířských vyobrazení. Jeho historický odkaz vzpoury proti bezpráví připomíná pamětní deska od místního umělce Ludvíka Magdoně upevněná na zmíněném hostinci. O názvu obce existuje několik verzí. Uvádí se, že místo bylo původně osídleno jistým Janem a jeho družinou. Nabízí se proto spojitost s osobou moravského velmože Jana z Perštejna, který je občas v literatuře uváděn, ale neodpovídá tomu časová posloupnost. Byl sice poručníkem těšínského knížete Václava, ale v době , kdy držel Frýdecko v zástavě, již Janovice existovaly.

Za úvahu stojí i verze, že zde byl častý výskyt jména Jan. O zemědělském charakteru obce svědčí i nynější obecní znak – tři bílé klasy ječmene v zeleném poli. Prvními znaky obce byly v minulosti slaměný úl a ovesný klas, v polovině dvacátého století pak sám zbojník Ondráš. Na zdejších polích se však pěstovaly také luštěniny, pšenice, oves, pohanka.

Významným mezníkem obce byla v roce 1844 stavba první školy. Původní jednotřídka byla později rozšířená na dvou a šestitřídní. Stavba současné budovy byla zahájená v roce 1955. Novodobé dějiny jsou pečlivě zpracovány v obecní kronice. Prvním zapisovatelem byl v roce 1933 Jindřich Červinka. Současného zpracování kroniky se ujal Milan Beneš - zkušený funkcionář, který stál 8 let v čele obce jako starosta. Svým rozvážným a věcným vystupováním si získal své příznivce a pro obec vykonal mnoho užitečného. Stačí jen připomenout započetí stavby tolik potřebného vodovodu v osadě Bystré. Jako vyučený dřevomodelář přispěl nemalou mírou k obnově interiéru hostince Ondráš, je nadšeným fotografem a badatelem historických události. Kroniku převzal od svého předchůdce Karla Němce, známého režiséra ochotnického divadla a prvního starosty po roce 1989.

Kromě již zmíněného Ludvíka Magdoně (malíře a řezbáře - původně slévače) nelze zapomenout na Annu Dřevjanou (1905 až 1984), která je autorkou textů a nápěvů lidových písní z Lašska a Valašska, a také někdejšího organizátora kulturního života Karla Kozla. Dnešní celebritou obce je bezesporu Pavel Kubina, 193 centimetrů vysoký obránce hokejového mužstva NHL z Toronta a vítěz Stanlyeova poháru v roce 2004.

V roce 2006 oslavil 100 let od svého založení místní Sbor dobrovolných hasičů, jehož pestrá minulost zahrnuje vedle záchranných prací také úspěchy ve výchově dorostu a pomoc při budování obce. Tradičním kláním hasičů ze širokého okolí je místní Ondrášův pohár. Své začátky zde jako hasič prožil také současný ředitel HZS Moravskoslezského kraje Zdeněk Nytra.

Obec je pro svou polohu stále víc vyhledávána turisty, vede zde také cyklistická stezka z Frýdku-Místku do Beskyd. Mezi kulturní památky patří kostel sv. Josefa z let 1887 až 1891. Stavba v pseudogotickém slohu tvoří dominantu obce a dotváří její fotogeničnost. Na závěr nutno vzpomenout na kdysi slavné Ondrášovské slavnosti v amfiteátru Hradisko, které zanikly v roce 1995.

JAROMÍR KAHÁNEK