Jak už to však bývá, existuje i jiný výklad, a to ten, že pravým původem tohoto názvu je latinský výraz Nidus, což v překladu znamená hnízdo. Pozornému návštěvníkovi neujde, že při pohledu shora, má obec pod úpatím Velké Čantoryje sevřenou polohu mezi okolními kopci, která někomu může ptačí hnízdo připomínat. Druhým majitelem Nýdku byl leník Pelka z Děngylova, který prodal statek v roce 1458 Jiřímu z Lešné. V následujícím období zde až do roku 1792 hospodařil rod Gočálkovských, následoval rod Habsburků. Posledním habsburským držitelem byl arcikníže Bedřich.

Obec se utvářela pod vlivy pasekářské a valašské kolonizační vlny. Osadníci zabírali postupně rozsáhlé lesní plochy pro svá budoucí políčka a s příchodem Valachů se hlavním zdrojem obživy stává pastevectví. Z tohoto období pocházejí některá jména jako Valach, Macura, Rusnok. V roce 1568 postavil v Nýdku Achacy Čelo pivovar. Základní surovinou k jeho výrobě byl ječmen, později také pšenice. Dnešní pivní slavnosti jsou vlastně vzpomínkovým návratem k prastaré historii.

Statek v Nýdku byl v držení rytířských rodů, což bylo možná inspirací k pojmenování Rytířské stezky. V čele obce stával fojt. Nejznámějším byl Walko Ryhala, který se v roce 1576 zasadil o vybudování evangelického kostela sv. Mikuláše – dnešní významné památky obce. Na přelomu 17. a 18. století dochází na Těšínsku k tvrdým srážkám mezi poddanými a vrchnosti vlivem zvyšování tuhé roboty a velkým daním. V tu dobu se rekrutují také četné zbojnické bojůvky, kterým zdejší hluboké lesy poskytovaly ideální prostředí.

Za vlády Habsburků se Těšínsko stalo odlehlou provincií, kterou panovníci nikdy dobře nepoznali. V roce 1742 končí Vratislavským mírem války o Slezsko, o jehož část Český stát přichází. V roce 1835 byla založena na horním toku Hluchové ves Hluchová a nad řekou Střelmá obec Střelmá. Po připojení těchto obcí k Nýdku, se tento stává jednou z největších obcí Těšínska. V roce 1770 zde bylo objeveno ložisko železné rudy, která se dovážela do hutí v polské Ustroni, později do Třineckých železáren. Nýdek je znám svou tradicí zimních sportů. Již v meziválečném období se zde konaly slavné Pohraniční lyžařské závody a v roce 1932 začala výstavba lyžařských můstku, kterou financoval obchodník a statkář Jan Bajtek. Na můstcích se závodilo od roku 1933, a to za obrovského zájmu diváků. V posledním období minulého století sláva můstku upadala. Skokanský areál však nyní začíná znovu ožívat, konalo se zde mistrovství republiky žáků i závod veteránů. V současné době vyrůstá zásluhou trenéra Lasoty nová nadějná generace skokanů, příkladem může být talentovaný Lukáš Kantor. Areál se znovu obnovuje hlavně zásluhou Třineckých železáren a tamního lyžařského oddílu.

V porevolučním období dochází k výraznému rozvoji cestovního ruchu. Důkazem toho může být mezinárodní Rytířská stezka v celkové délce 22 kilometrů (z toho český úsek měří 10 kilometrů). Trasa má sedm zastavení s vyprávěním o dávné historii a o rytířích ukrytých v hoře, kteří se objeví v časech nejtěžších. Stezka pro pěší i cyklisty využívá také nového hraničního přechodu v Cisownici a spojením lanovky z Ustroně na Čantoryji lze absolvovat celodenní okruh s jedinečnou přírodní scenérií. O tom, že mají místní lidé smysl pro humor i recesi, svědčí pojmenování náměstí Kosmonautů, na základě události z konce 60. let minulého století. V době krmáše skupina štamgastů místní hospody přemluvila v deset hodin večer po opuštění lokálu obsluhu kolotoče, aby jim spustil řetízkový kolotoč. Tak se také stalo, ale dotyčný kolotočář tvrdě usnul a zmíněná parta nedobrovolně strávila plných 6 hodin v poloze létajících bytostí. Brzy na to se zde objevila maketa kosmické rakety a byl založen i klub kosmonautů vlastnící dokonce své průkazy. Tato událost se nesmazatelně zapsala do dějin obce a je o ní zmínka v obecní kronice.

K výrazným osobnostem dnešního Nýdku patří dlouholetý včelař a učitel včelařství Emil Macura, které je organizátorem školení, k němuž se scházejí exkurze nejen od nás, ale také ze Slovenska a Polska. V minulosti zde působila básnířka Eva Milerská (1915 až 1985). Působil zde historik Jan Rusnok, žije zde sběratelka lidové slovesnosti Aniela Kupcová.

Z místních složek dobře a obětavě pracuje sbor dobrovolných hasičů, TJ Sokol s oddílem kopané a volejbalu, velkou organizaci má Červený kříž. Kronikářka Helena Szymeczková se svému poslání věnuje již 50 let a je zároveň vedoucí místní knihovny.

JAROMÍR KAHÁNEK