Historie obce však sahá na počátek 14. století, těsně po vzniku Těšínského knížectví. První doložené svědectví o obci pochází z roku 1431, tehdy pod názvem Třenkovice. V roce 1533 Anna (kněžna Těšínská) potvrzuje vsi privilegia. Název obce se postupně měnil, a to podle toho jaký národnostní duch zde převládal. Z kronik můžeme vyčíst názvy jako Třankovice, Dolní a Horní Třanovice, Strzankowicz, Strzenkowicz, Střenovice, Ober nieder Trzanowitz, Trzanowice Dolne a i Gorne.

Přelomový byl rok 1592, kdy se v nedalekém Těšíně narodil Jiří Třanovský, později vůdčí osobnost v náboženském hnutí, velký duchovní pěvec a básník.Byl současníkem učitele národů Jana Amose Komenského a nutno dodat, že měl i podobný osud. Již v útlém věku byl vyslán na školy do Polska a Pruska a ještě jako mladistvý začal studovat na tehdy prestižní univerzitě ve Witenbergu. Jako učitel pak působil v Praze při chrámu sv. Mikuláše, učil v Holešově, roku 1615 se stál farářem ve Valašském Meziříčí. Doba pobělohorská byla osudná i pro něho. Z Moravy byl vypovězen do polského Bílska, ke konci svého krátkého života působil také v Oravském Podzámku a Liptovském Mikuláši, kde v roce 1637 zemřel ve věku 45 let.

Svá díla psal česky a latinsky. Znalci historie a náboženské literatury znají alespoň soubor Cithara Sanctum, aneb žalmy a písně staré a nové, kterých napsal na 150. Obec je s jeho osobností úzce spjata, o čemž svědčí i mešní kalich v dnešním obecním znaku. Před evangelickým kostelem můžeme spatřit jeho sochu, další památník najdete pod vrcholem Velké Čantoryje. K zajímavostem obce patří také kopie historického hraničního kamene v místech, kde se stýkají hranice čtyř obcí: Třanovic, Žukova, Koňakova a Hradiště.

Obec má také dva kostely. Ten první, již zmíněný je z roku 1931, starší římsko-katolicky z roku 1904 (původní stavba z roku 1817). Jen hospod zde ubylo, ještě po první světové válce jich zde bylo 8. Zato je zde neobyčejně pestrý kulturně-společenský život a to zásluhou aktivních sdružení a spolků. Sdružení Slunce pečuje o školní mládež a její mimoškolní aktivity, PZKO udržuje tradici lidového folklóru, především tance. Na své si přijdou důchodci v Seniorklubu, sportovci pořádají soutěže a zájezdy, velmi aktivní jsou myslivci a Honební společnost.

Asi tisícovka obyvatel si může klidně vydechnout, tisícovky aut se nyní prohání po moderní estakádě vysoko nad obcí. Všechny události bedlivě zapisuje současná kronikářka Marie Fulierová. Kroniku vede 7 let a jako pracovnice obecního úřadu má informace o veškerém dění v Třanovicích z první ruky.

JAROMÍR KAHÁNEK