Současný název má řeka od roku 1956, kdy byla pojmenována po nově vzniklé obci Lučině. Předtím se jmenovala Lucina, ale vyskytovaly se i jiné názvy, především na jejím horním toku.

Přesný rok vzniku obce není znám, první zmínka pochází z roku 1450. Od roku 1461 patřila Janu Huntovi z Kornic – majiteli hornobludovského statku. Původní název obce zněl Zylmanice. Patřila do soustavy tzv. dvouřadových lesních lánových vsí, kdy se jednotlivé domy řadí volně podél řeky, nebo potoka. Používal se zde záhumenicový systém rozměření související s německou kolonizací, kdy záhumenice sahají až na hranice katastru obce. V roce 1490 koupil Žermanice za 200 uherských zlatých Jan Trnka z Ratibořan a připojil je k Frýdeckému panství. Tento zámožný šlechtic navíc získal v roce 1492 od Vladislava Jagellonského také město Hlučín.V době působení olomouckého biskupa Stanislava Pavlovského se zachovaly zprávy o třídních bojích na Frýdecku, podle kterých nepotvrdil biskup frýdeckým měšťanům privilegia, protože odmítali prodávat dovážené víno.

Vnucuje se domněnka, že do rebelií byly zapojeny i poddanské vsi, obec Žermanice tehdy odebírala nápoje z Frýdku.Vrchnost v obcích zastupovali fojti, kteří používali výsadních práv a měli největší dědický statek. V polovině 17. století se připomíná fojt Šimon a po něm Jan.

V době třicetileté války se Těšínsko a Frýdecko staly místy občasných nevítaných vojenských návštěv obou válčících táborů. Stejně tak tomu bylo i za války sedmileté. Například v roce 1759, kdy na Frýdecku bylo rozloženo pěší vojsko generála Laudona. V Žermanicích byla soustředěna artilerie. K tomu přistupovaly i živelné pohromy jako veliká povodeň a zničení úrody v roce 1738. Po zrušení roboty v roce 1848 byla v obci zřízena privátní škola. O jejím osudu se dovídáme z agendy, kterou v této souvislosti vedl bruzovský farář Ondřej Prutek. Prvním učitelem zde byl František Držkovic. Obec se snažila školu udržet, aby se zde vzdělávaly děti nejen z Žermanic, ale také Dolních Soběšovic a Pitrova. Proti existenci školy se však postavily úřady, které nařídily školu zavřít. Spor se vedl několik let a škola přes všechna naléhání zrušena nebyla. V roce 1875 pak byla postavena nová zděná školní budova. V současné době škola v obci vzhledem k malému počtu lidí není (230 obyvatel) a děti dojíždějí do Bruzovic.

V roce 1880 byl uveden do provozu rolnický lihovar, který pracoval až do roku 1937. V letech 1843 až 1848 byla postavena kaple Panny Marie, která slouží dodnes a nedávno se dočkala nového mramorového oltáře. V současné době reprezentuje obec mimo turistického zájmu žermanická pekárna, o jejíž výrobky je zájem i ve Frýdku-Místku. V souvislosti s historii obce je nutné vzpomenout místního rodáka, domaslovského faráře, vlastence a národohospodářského pracovníka Jana Ježíška. Ač duchovní, nevyhýbal se ani práci na polích, založil hospodářskou jednotu frýdeckou, mnoho času věnoval včelařství. Vypěstoval zvláštní odrůdu brambor, kterým se říkalo Ježiščoky. Podnikal pěší výlety do Beskyd a organizoval poutě na Prašivé. Spřátelil se s básníkem Petrem Bezručem, který čerpal z jeho životních zkušenosti. Básník jeho sestře věnoval báseň Žermanice. Současné místo kronikáře není obsazeno, kronika je k nahlédnutí na obecním úřadě.

JAROMÍR KAHÁNEK