Široká veřejnost i školní kolektivy tak mají možnost popovídat si o současné kronice Frýdku-Místku s kronikářkou, ale také nahlédnout do nejstarší kroniky města Frýdku, vedené od roku 1918, a nejstarší kroniky města Místku, vedené od roku 1926.

Současná kronika města je vedena od roku 1989 a píše ji Anna Nováková. Zachycuje v ní důležité celospolečenské události a vlastní dění ve městě, pozornost věnuje školství, zdravotnictví, životnímu prostředí, stavebnímu dění, ale i kultuře a sportu. Každý rok je uzavřen pohledem na počasí v jednotlivých měsících a doplněn o nezvyklé astrologické nebo přírodní úkazy.

Ojedinělá příležitost, nahlédnout do městských kronik, se nabízí až do pátku 12.října v době v době od 8 hodin do 16 hodin. Zítra, ve čtvrtek 11. října, jsou kroniky k nahlédnutí ve velké zasedací síni ve 2. podlaží budovy magistrátu na Radniční ulici a v pátek bude kronikářka čekat zájemce v zasedací místnosti stavebního úřadu, který se nachází ve 3. magistrátu. Návštěvu kolektivů je třeba dohodnout mailem na adrese novakova.anna@frydekmistek.cz nebo telefonicky 731 714 145.