K vybudování nových bytových domů v Bezručově ulici v Místku je zase o něco blíž. Stavební úřad magistrátu vydal minulý týden rozhodnutí o umístění stavby, která má vzniknout v atraktivní lokalitě na pozemku po dřevařské továrně vedle sadů Bedřicha Smetany. Dokument je nezbytný k vydání stavebního povolení. Projekt soukromého investora dlouhodobě nevzbuzuje nadšení obyvatel okolních domů ani vedení magistrátu. Místní se stejně jako radní obávají především zhoršení bezpečnosti dopravy, která je už nyní v exponovaných časech na hraně.

Řada účastníků řízení proto podala ke stavebnímu úřadu námitky. „Jedná se o lokalitu, kde denně prochází velký počet chodců a je zde silná doprava, přestože ulice nebyla původně projektovaná jako průjezdná. V souvislosti s plánovanou výstavbou se obáváme podstatného zhoršení našeho života, velkého zhoršení bezpečnosti, zhoršení podmínek obslužnosti, intenzivní dopravy, omezení možnosti parkování," zaznělo mimo jiné z řad obyvatel.

V Místku začala sezona farmářských trhů.
Farmářských trhů se EET prozatím nedotklo

Dopravně má být území napojeno na Bezručovu ulici, která je v tomto úseku slepou ulicí.

„Město upřednostňuje přístup z Třebízského ulice, ale jelikož jsou v cestě pozemky v exekuci, zadává město rovněž studii na řešení ulice Bezručova, aby byl plán B, pokud by nevyšel přístup z Třebízského ulice," řekla mluvčí frýdecko-místeckého magistrátu Jana Matějíková. Dražba se má konat na podzim.

Objekt tvaru „L" je naplánován jako tří až pětipodlažní. Byty, kterých bude 116, jsou navrženy ve velikostech 1+KK až 3+KK, s převahou bytů se dvěma obytnými místnostmi. U některých bytů je možno využít přístupu na plochou střechu venkovní terasu. Objekt má jedno podzemní podlaží, ve kterém je navrženo parkování a technologické zázemí. Původně měla být celá stavba ještě objemnější, nakonec ale investor ve spolupráci s projektantem snížil výšku z šesti pater na pět a v jedné ze sekcí jej zkrátil o dva moduly.

Bytové domy mají být umístěny v území, které je určeno územním plánem k účelu výstavby mimo jiné i bytových domů. V současnosti není na pozemcích žádná nadzemní stavba, nýbrž jen vzrostlá zeleň, sutiny a travní porost. „Co se týká posouzení způsobu života dotčených osob, dle uvážení stavebního úřadu nedojde k takovému zásahu do jejich práv, že by bylo možno mluvit o absolutní ztrátě soukromí, zhoršení či snížení kvality prostředí," píše se v územním rozhodnutí.

Letecká akrobatická show Rytíři nebes v Dobré.
OBRAZEM: V Dobré konec války oslavili leteckou show