Neukvapit se a dobře vybírat. Tato zásada platí i při nákupu uhlí či dřeva, kterými lidé přes zimu vytápějí své domky.

„Zejména je třeba dávat pozor na různé nabídky z letáčků. Ty vypadají na první pohled velmi výhodně, v konečném důsledku se ale mohou prodražit. Nekvalitní palivo pak umí navíc nadělat pěknou škodu nejen v kotli, ale i v ovzduší,“ upozorňuje předsedkyně Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska (SOS MaS) Marcela Reichelová s tím, že pokud lidé kývnou na letákovou nabídku neznámého prodejce, měli by dobře zvážit možná rizika i to, zda jim větší jistotu nenabízejí osvědčení prodejci.

„Ti totiž většinou dbají na svou dobrou pověst, proto si nemohou dovolit šidit na kvalitě. Nabízí rovněž odborné poradenství,“ vysvětluje Marcela Reichelová.

Nejlepší podle ní je, pokud může kupující být osobně přítomen při nakládce. Kromě váhy je ale třeba dávat pozor i na kvalitu pevných paliv a předem se informovat i na cenu dopravy.

Reklamace je podle odborníků namístě i v případě, že se uhlí v poměrně krátké době po dodávce rozpadne na prach.

„To svědčí o tom, že před dodáním nebylo uskladněno ve správných podmínkách. Rozhodně byste měli odmítnout převzít dodávku mokrého uhlí, a to z bezpečnostních důvodů. Hrozí totiž riziko jeho vznícení,“ radí dále obránci spotřebitelů. U nákupu dřeva je pak potřeba sledovat především druh, zda se jedná o dřevo tvrdé, či měkké. A neméně důležitý je také jeho stav, tedy jestli se jedná o dřevo suché či čerstvé.

Pro nezkušené spotřebitele může být obtížné se správně zorientovat v cenách palivového dřeva. Palivové dříví se dodává v prostorových mírách a je důležité si hned na začátku ujasnit, zda je nabízená cena uvedena za takzvaně „rovnaný“, nebo za „sypaný“ prostorový metr.

„Rovnaným metrem jsou vlastně polínka, či kuláče narovnané na sobě do nádoby o rozměrech 1 krát 1 krát 1 metr. Sypaný metr jsou polínka nasypaná do nádoby stejné velikosti. Podíl skutečného objemu dříví se může významně lišit. Záleží na druhu dřeva, délce a tvaru polínek. Objem významně ovlivňují zejména způsob a kvalita urovnání polen. Je třeba si uvědomit, že sypaný metr přitom může obsahovat téměř o polovinu méně dřeva než metr rovnaný. Někteří prodejci dřevo dodávají dokonce v atypických balících, například o velikosti 1 krát 1 krát 1,6 či 1,8 metru. To pak znamená, že zákazník musí složitě přepočítávat, kolik dřeva vlastně dostane, a často se to bez kalkulačky neobejde. Důležitá je však také vizuální kontrola. Spotřebitel by zkrátka neměl kupovat zajíce v pytli,“ dodává Marcela Reichelová.