Stávající silnici III/4848 protne nový obchvat, nutné tak budou stavební úpravy. Trasa obchvatu tudy povede po mostě, který má být vysoký téměř sedm metrů a jeho délka bude činit přes padesát metrů. V lokalitě poblíž střední odborné školy v posledních týdnech znovu panuje vydatný stavební ruch. Kvůli stavebním pracím má být od března dočasně uzavřena část silnice v úseku pod chystaným mostem, doprava řízená semafory tam bude vedena po provizorní komunikaci.

Současná hlavní cesta mezi Palkovicemi a Místkem bude výškově upravena, zahloubena až o sedmdesát centimetrů pod dálničním mostem v celkové délce 162 metrů. V budoucnu by ale tato silnice měla být vytížená méně než doposud, připravuje se totiž i přeložka vedoucí k ulici 17. listopadu. Uleví se tak obyvatelům domků v ulicích Palkovické a Podpuklí.

Stavební práce v úseku mezi bývalým vojenským prostorem v Místeckém lese a lokalitou Bahno můžou pokračovat i díky tomu, že skončila sanace části skládky Skatulův hliník v trase obchvatu. Na zbylých částech skládky pracuje sdružení firem dál. Zakázku na sanaci vyhlásilo ministerstvo financí, které za ekologické škody vzniklé před privatizací zodpovídá.

Smluvní cena za práce ve Frýdku-Místku je 649 milionů korun bez DPH. Odpady, včetně zelené skalice, dehtů, neutralizovaných i kapalných kalů, tam byly naváženy skoro čtyřicet let. Stát se v minulosti zavázal, že skládku zlikviduje. Skládka má přibližně pět hektarů, odtěžení se týká pouze jedné třetiny, zbývající plocha bude zajištěna rekultivací.