Porucha se dotkla dodávek vody v ulicích Slezská, Dr. Petra, Bavlnářská, Na Veselé a Lipová. „Z kohoutku neteče nic, tak si jdu aspoň pro vodu z cisterny,“ řekla postarší žena, která se dvěma kbelíky v ruce mířila ve středu ráno k cisterně s pitnou vodou, jež průběžně zastavovala na různých místech na sídlišti.

Poblíž domu v ulici Slezská č. p. 2888 mezitím zaměstnanci Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava pracovali na nápravě. U vchodů do domů na sídlišti vyvěsila frýdecko-místecká městská společnost Distep oznámení, že SmVaK Ostrava provádí odstranění havarijní poruchy na svém zařízení. „Dodávka teplé vody bude obnovena ihned po obnovení dodávky ze strany SmVaK Ostrava,“ stálo v oznámení.

„Došlo k poruše – příčnému lomu – na vodovodním litinovém potrubí profilu DN 250, které zásobuje danou lokalitu,“ uvedl mluvčí SmVaK Ostrava Marek Síbrt. Poškozeno bylo potrubí v délce zhruba dva metry v místě vjezdu a opěrné zdi.

„Vývěr vody při havárii byl poměrně velký – šedesát litrů za sekundu,“ doplnil mluvčí SmVaK Ostrava. Dodávky studené i teplé vody byly obnoveny v průběhu odpoledne.