Podle něj chce kraj využít několika nástrojů. „Minulý týden byl už zahájen program takzvané absorpční kapacity obcí, tedy poskytování dotací na akce měst a obcí, ve kterých žije do deseti tisíc obyvatel. Počítáme také s podporou investičních akcí v oblasti infrastruktury,“ doplnil Lebiedzik. Podle něj by jedním z největších projektů mohl být obchvat Opavy, peníze by mohly podpořit i projekty v oblasti kanalizací a zateplování budov škol, či rekonstrukce zdravotnických zařízení.

Lubor Tvrdý z Vysoké školy báňské-Technické univerzity míní, že v Moravskoslezském kraji se dopady krize ještě naplno neprojevily. „Míra nezaměstnanosti poroste. Krize se zatím nejsilněji projevila v méně rozvinutých místech kraje. Jako problematický se ukazuje okres Nový Jičín. Je to dáno také zaměřením na automobilový průmysl,“ doplnil Tvrdý.

Šéf Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje Pavel Bartoš považuje za chybu, že se v republice produkuje jen málo zboží z oblasti potravin, spotřebního zboží a oblečení. „Hodně problémů tuzemským firmám způsobují i některá opatření Evropské unie v oblasti životního prostředí,“ dodal Bartoš.

Kraj se také rozhodl, že si nechá vypracovat Strategii rozvoje na léta 2009 až 2016.