„Tyto podzemní inženýrské sítě mají v souladu s platnou legislativou stanovena ochranná pásma, ve kterých je zakázáno vysazovat trvalé porosty. Na plochách městské zeleně se však často vzrostlé stromy, vysazené před mnoha desítkami let nezřídka samotnými obyvateli sídlišť, nachází přímo nad vedením inženýrských sítí a výměnu dosluhujícího potrubí nelze realizovat bez pokácení těchto stromů," řekl vedoucí magistrátního odboru životního prostředí a zemědělství Jaroslav Zezula.

Kácení se týká lokality za bytovými domy č. p. 1603 a 1604 v Kolaříkově ulici a za bytovými domy č. p. 1630 až 1633 ve Vrchlického ulici. Při generální opravě horkovodu je nutné vytěžit zeminu nad betonovými šachticemi, ve kterých je horkovodní potrubí uloženo v celé šířce tak, aby bylo možné vyzvednout betonové panely zakrývající šachtice a vyměnit jednotlivé díly potrubí. Celková šíře výkopu bude nejméně čtyři metry. Kvůli tomu není podle magistrátu možné zachovat stromy, které rostou přímo v trase horkovodu nebo v jeho těsné blízkosti, protože by se rozsáhle poškodil jejich kořenový systém. Celkem bude vykáceno dvacet stromů a tři keře, hlavně břízy, lípy a jírovce, ale i dvě borovice, javor, douglaska a smrk.

Možnost výsadby nových dřevin bude magistrát konzultovat po dokončení opravy se správcem horkovodu, který musí k výsadbě v ochranném pásmu horkovodu vydat písemný souhlas. V polovině února půjde k zemi také jedna bříza a několika keřů tisu u domu č. p. 144 a 145 v nedaleké Fibichově ulici. Zde jsou důvodem ke kácení výkopové práce pro rekonstrukci přípojek plynovodu. Tyto přípojky jsou také umístěny přímo pod dřevinami.