O dvě hodiny chtěli organizátoři minifestu zkrátit noční klid, místo od 22 hodin by byl až od 24 hodin.

Tento návrh dostali zastupitelé hutnické města na stůl a bylo na nich, jak rozhodnou. Klíčovou roli určitě sehrála skutečnost, že samotní organizátoři očekávají účast pouze stovky lidí.

Místostarosta Třince Ivo Kaleta kolegům přednesl i vysvětlení ministerstva vnitra.

„Veřejný zájem, jakým je nerušený odpočinek v noční době, má být zájmem na udržení místních tradic a na upevňování mezilidských vazeb skrze hlasité noční aktivity převážně toliko ve výjimečných případech,“ citoval Kaleta a dodal: „Zkrácení doby nočního klidu má být výjimkou.“

Třinec má, stejně jako ostatní obce, závaznou vyhlášku.

V té jsou přesně dané akce, při kterých je zkrácená doba nočního klidu zastupitelé samozřejmě mohou vyhlášku kdykoliv o další akce rozšířit pokud uznají za vhodné. „Jen pro připomenutí, je povolená nějaká podobná akce pro mladé v Třinci na toto léto, kde jsme odsouhlasili zkrácení doby nočního klidu?“ ptal se zastupitel Petr Šiška.

„U žádné podobné akce jsme dobu nočního klidu nezkracovali,“ odpověděla starostka. Při následném hlasování zastupitelé města rozhodli, že znění vyhlášky se měnit nebude, což znamená - minifest pro oživení elektronické hudby na Třinecku musí skončit ve 22 hodin.