Pro samotné Království lašské, jeho krále a lid, se den 14. prosinec 2010 stal dalším významným mezníkem, kdy po 23 letech existence dosáhli právní subjektivity. Na první valné hromadě byla zvolena správní rada, jejíž předsedou se stal Zdeněk Krulikovský, místopředsedou Libor Pastorek a třetí členkou rady je Adéla Krulikovská.

Kdy vlastně vzniklo Království lašské a za jakým účelem?

Království lašské vzniklo 15. září 1987 ještě v ilegalitě, jak to píši ve svých knihách. Tehdy jsem se v divadélku Čtyřlístek začal scházet se skupinou lidí, kteří měli k lašství velmi blízko. Od té doby jsme pokračovali jako občanské sdružení bez právní subjektivity. Tímto způsobem jsme existovali 23 let. Na rozdíl od eseroček, jako je Valašské království, nebo Markrabství lašské, jsme od počátku byli kulturně-vlastivědné a osvětové sdružení. Ta osvěta je takovým hlavním cílem.

Jak velké je vaše Království?

Jedná se v podstatě o celé území Moravskoslezského kraje, polského Slezska a část Slovenska – Kysuce, Orava, kde kdysi byla hranice mezi Moravou a Horními Uhry. Tu tvořila řeka Kysuca. Například taková Ostravica se dodnes věnuje národu Kysuc. Tančí staré kysucké tance, v nichž je Lašsko zřetelně zakořeněné. Tomuto slovenskému pomezí se také říká Horalské Lašsko. Na polské straně například v oblasti žiwiecké narazíme na pojem Lašsko všude – Lachovice, Lachůvka, Lachův Grůň. V celé oblasti až po Bielsko-Biala se nosil lašský kroj a právě z této druhé strany Beskyd k nám přišli lašští pastevci.

S kým spolupracujete?

Kromě stálé spolupráce s Markrabstvím lašským se setkávám pravidelně se zástupci různých obcí a s pracovníky národopisnými. Dále s lidmi, se kterými pořádáme recesistické akce.

Co na vaše královské povinnosti říká rodina?

Můj nejstarší bratr Jiří je zasloužilým členem folklorního souboru Ostravica, který dokonce i několik let vedl. Švagrová tam také zpívala, stejně jako já. Má dcera Adéla, která je herečkou Těšínského divadla, je zároveň i členkou správní rady Království lašského. Jako rodina tím tedy žijeme.

Co plánujete v tomto roce uskutečnit?

Každoročně například připravujeme 12 vlastivědných výšlapů Velkým Lašskem po stopách našich dávných předků. Nyní se snažíme navázat spolupráci také s polským městem Nowy Sącz (Nový Sonč), kde mají také lašský spolek. Chystáme se vypracovat podrobnější mapu celého Lašska a nějaké tiskoviny. Pracujeme na vylepšení našeho znaku a nové pečeti. Do do toho všeho jistě přibude i pár dalších recesistických ak­cí.

Máte vůbec čas i na jiné aktivity?

Celý život jsem se zabýval sběrem národopisů, dějin a fotografií. Při své muzikantské a pěvecké práci na konzervatoři se často setkávám i s hudbou, u které samotná píseň jasně ukazuje na rodokmen a charakter, který je nezaměnitelný. Dá se rozlišit, zda se jedná o skladbu lašskou, valašskou či hanáckou. Má práce je zároveň i mým koníčkem. To, čemu všemu se věnuji, je vlastně můj život.