„Domnívám se, že vzhledem k současným teplotám, které zase až tak nízké nejsou, a délce jejich trvání, bruslení na vodních plochách bezpečné rozhodně není. Pohyb po zamrzlých přírodních plochách každopádně nedoporučuji,“ řekl mluvčí Územního střediska záchranné služby Moravskoslezského kraje Lukáš Humpl.

Led, na kterém se může člověk bezpečně pohybovat, musí mít sílu alespoň 25 centimetrů. Je ovšem nutné brát na zřetel, že tloušťka ledu není na přírodních vodních plochách na různých místech stejná.

Pád do studené vody může člověku po pár minutách přivodit nemalé zdravotní problémy. „V ledové vodě může být přežití otázkou pouhých minut. Vždy pochopitelně hrozí i po vytažení z vody zánět plic,“ vysvětlil mluvčí záchranářů Humpl.

Při tonutí v ledové vodě je i po delší době, po kterou se postižený nachází pod hladinou, větší šance na jeho úspěšnou resuscitaci po vytažení. „Byly zaznamenány případy, kdy se podařilo takto utonulého přivést k životu i po několika desítkách minut, kdy byl pod ledem,“ sdělil Lukáš Humpl.

Jaká pravidla tedy mají odvážlivci, kteří se vydají na led, dodržovat? „Měli by bruslit jen na dostatečně zamrzlých plochách. Při současném průběhu zimy by si lidé měli jít raději zabruslit na umělé ledové plochy, kde nehrozí riziko prolomení,“ doporučuje Lukáš Humpl.

Při pohybu na rybníku nebo přehradě dávat pozor na nedostatečně promrzlá místa, na vysekané nebo zpola zamrzlé otvory v ledu, nebezpečná jsou také místa poblíž odtoku, hráze a podobně. „Také bych doporučil teplé oblečení a dbát na prevenci omrzlin zejména prstů a uší. To znamená používat čepice, rukavice a šály,“ poradil mluvčí záchranářů.

Když už se pod člověkem prolomí led, je dobré při jeho vyprošťování použít například větev, které se topící chytne. „Zachránce ovšem musí myslet přednostně na svou vlastní bezpečnost.

Pokud terén nedovolí se k topícímu člověku dostat, je zapotřebí přivolat odbornou pomoc, tedy hasiče,“ podotknul Lukáš Humpl. Ti se k tonoucímu mohou přiblížit například po zamrzlé hladině na člunu jištěni lanem. Po vytažení je první pomoc závislá na stavu člověka. Pokud pacient nedýchá, musí se okamžitě zahájit oživovací pokusy – srdeční masáž a dýchání z úst do úst až do příjezdu záchranné služby. Když je člověk při vědomí a dýchá, musí se zajistit jeho tepelný komfort. Tedy co nejdříve vysvléct mokrý oděv, zabalit do deky, rychle ho dostat do tepla a dát mu napít teplého nápoje, třeba čaje.