V budoucnu by ale podle třineckých lékařů mohlo jít o další velmi úspěšnou metodu léčby této nemoci, která by mohla být nadějí zejména pro pacienty, kteří například nemohou podstoupit transplantaci srdce. Informovala o tom mluvčí nemocnice Hana Szotkowská.

V Česku trápí srdeční selhání až 400 tisíc lidí. Prvního pacienta by japonskou metodou třinečtí kardiochirurgové rádi operovali ještě letos.

Na fotografii jsou třinečtí kardiochirurgové s profesorem Matsuim, šéfem kardiochirurgického pracoviště sapporské kliniky.

„Srdeční selhání léčíme pomocí běžné plastiky mitrální chlopně, přes resekci levé komory až po implantaci srdečních podpor a následné transplantace, které v České republice provádí pražský IKEM a transplantační centrum v Brně. Právě poslední fáze léčby v podobě transplantace však není vhodná pro všechny pacienty," upozornil primář kardiochirurgického oddělení Piotr Branny. A právě proto vyrazili lékaři Nemocnice Podlesí do Japonska. Japonští lékaři se v rámci léčby srdečního selhání zaměřili na plastiku levé komory s takzvanou reaproximací papilárních svalů.

A právě s touto metodou léčby seznámil třinecké lékaře šéf kardiochirurgického pracoviště sapporské kliniky profesor Matsui, který je jejím velkým protagonistou. „V budoucnu by mohlo jít o další velmi úspěšnou metodu léčby této nemoci. V České republice se tento výkon dosud neprovádí, to bychom rádi změnili a do budoucna takovou možnost léčby našim pacientům nabízeli jako další alternativu," prozradil Piotr Branny. „Návštěvou sapporské kliniky naše spolupráce s japonskými kolegy nekončí. Pozvali jsme je na naše pracoviště," dodal.