Z evropských zdrojů budou spolufinancovány i tři projekty Třineckých železáren za 800 milionů korun. Kromě odprášení vysokopecního rudiště Třinecké železárny pořídí mobilní zařízení pro zachytávání prašnosti z povrchu provozů. Třinecké železárny v posledních pěti letech investovaly do projektů zlepšujících kvalitu ovzduší přes 4 miliardy korun včetně dotací a snížily emise prachu o více než 75 procent.

„Přestože již hutní průmysl nepatří mezi největší producenty emisí prachu, Třinecké železárny chtějí pokračovat i v dalších letech ve snižování svého negativního vlivu na okolí a připravují nové projekty v této oblasti. Získání dotační podpory znamená realizaci vyššího počtu projektů v bližším časovém horizontu,“ uvedla Petra Macková Jurásková, mluvčí Třineckých železáren.

Kromě velkých průmyslových podniků se finanční podpory dočká například i společnost GIFF z Frýdlantu nad Ostravicí, která uspěla s projektem na snížení emisí ve své slévárně, kde zmodernizuje technologické zařízení jedné z linek za přibližně 80 milionů korun.

Žadatelé z uhelných regionů mohou získat dotace také z výzev na nízkoemisní či bezemisní vozidla či na regeneraci brownfieldů pro podnikatelské využití. Na září je pak plánovaná výzva pro podniky na modernizaci prostorově a technicky nevyhovujících objektů a areálů.