„Většina novorozenců po porodu se sice rodí bez problémů, ale v některých případech, zejména pokud je porod komplikován, potřebuje novorozenec po porodu podporu životních funkcí. Někdy je to jenom stimulace či umělé dýchání, jindy masáž srdce nebo podání život zachraňujících léků. Tyto úkony jsou prováděny na zvláštním lůžku, které umožňuje kontrolované zahřívání novorozence, aby nedošlo k jeho podchlazení,“ vysvětlil primář dětského oddělení Štěpán Rucki.

Nové resuscitační výhřevné lůžko nahradí stávající, které bylo již opotřebované. Nové lůžko oproti starému navíc umožňuje přesné nastavení výšky podle výšky ošetřujícího personálu, přesné odpočítání časových intervalů při resuscitaci a další funkce.

Třinecká porodnice má nově k dispozici i pět kusů pulzních oxymetrů, které jsou určeny ke sledování prokrvení a okysličení novorozenců během bondingu. Bezprostředně po porodu je dítě položeno na břicho matky, aby tak došlo k vytvoření silné vazby mezi matkou a dítětem. Během této doby je dítě sledováno přístrojem, který neruší tento proces, ale z druhé strany ukazuje životní funkce a hlídá, aby nedošlo k nějaké nežádoucí události, jako je zhoršené dýchání nebo porucha krevního oběhu. Novinkou jsou i dva monitory krevního tlaku, které slouží k diagnostice poruch krevního tlaku u dětí. „Všechny přístroje budou sloužit ke zlepšení péče o děti, zejména pak o ty nejmenší ihned po narození,“ uvedla Irena Sikorová Nožková, mluvčí třinecké nemocnice.

Resuscitační lůžko pro novorozence v Nemocnici Třinec.Zdroj: Nemocnice Třinec