V ideálním případě už v prvním kvartálu roku 2018. Například na stavbu připojení dálnice D56 na budoucí obchvat byla dokončena dokumentace pro stavební povolení a zadání stavby, včetně geometrických plánů.

Stavební povolení bylo vydáno v únoru roku 2010, pozemky jsou vykoupené, stavba má pravomocná stavební povolení pro všechny objekty stavby. Přesto se stavět nezačalo. „V rámci soutěže na zhotovitele a následné realizace je tato stavba spojena s první etapou obchvatu Frýdku-Místku. Hodnotící komise, kterou jmenovala vláda, teď nabídky posuzuje a nejvýhodnější doporučí k výběru,“ uvedlo ŘSD.

Ve druhém kole výběrového řízení na zhotovitele stavby obdrželo ŘSD na obě části obchvatu osm nabídek. Co se týče celého obchvatu, Ministerstvo životního prostředí vydalo na začátku února 2017 závazné stanovisko EIA o vlivu stavby na životní prostředí. Ministerstvo dopravy pak vydalo v srpnu stavební povolení pro dvanáct stavebních objektů, které se týká části obchvatu Frýdku-Místku délky 2,3 km. Stavební povolení na dalších pět stavebních objektů byla vydána v říjnu 2017.

„Proti všem vydaným stavebním povolením podává rozklady ekologické sdružení Děti Země, což zahájení stavby neustále oddaluje,“ konstatovalo ŘSD. Děti Země žádají, aby stavební povolení bylo zrušeno a věc byla vrácena k novému projednání a rozhodnutí. V současnosti se počítá s tím, že obchvat Frýdku-Místku bude dokončen v roce 2022.

PROBLÉMY ZŮSTÁVAJÍ TAKÉ U TŘINCE

Komplikovaná situace je i v případě zahájení stavby nové silnice I/68 Třanovice Nebory, která naváže na dokončený obchvat Třince v úseku mezi Bystřicí a třineckou částí Nebory. Majetkoprávní příprava stavby je téměř dokončena ve vlastnictví státu je 96,5 procenta potřebných pozemků.

Dvě vyvlastňovací řízení byla napadena stížností u Nejvyššího správního soudu. Ten svým rozsudkem vrátil celý proces znovu na začátek. Krajský úřad Moravskoslezského kraje už vydal stavební povolení téměř na celou stavbu silnice, nicméně všechna tři vydaná stavební povolení byla napadena. Dohromady přišlo pět odvolání. V září 2016 bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby, nyní probíhá vyhodnocení předložených nabídek. Předpokládané zahájení stavby je na jaře roku 2018. V současné době probíhá poslední vyvlastňovací řízení.

Železniční přejezd. Ilustrační foto.
Na železničním přejezdu ve Vendryni přibyly kamery