Pro věřícího křesťana však přichází ještě před Vánoci období adventu, ve kterém se na tyto svátky pokoje a míru připravuje. Toto období se nazývá advent od latinského slova adventus, což znamená příchod. A příprava na Vánoce v období adventu nespočívá, či by neměla spočívat, ve shánění dárků, úklidu domácnosti, či pečení cukroví. Příprava na svátky pokoje a lásky by měla spočívat v nás samotných. V „úklidu“ vlastního nitra od zloby, nezájmu, závisti a nelásky všeho druhu. Ve „shánění“ situací, kdy se mohu já sám osobně darovat druhému na úkor sebe sama. A také ve změně vlastního života tak, abych byl pro druhé „k nakousnutí“, abych byl pro druhé skutečnou „sladkostí“. Jistě, je to těžké.

Ale na druhé straně znáte snad něco kvalitního a cenného, co se dá „vyrobit“ lehce? Anebo – myslíte si, že je možné za levný peníz pořídit něco opravdu trvale hodnotného? Pokud jste tyto řádky nepustili pouze „jedním uchem tam a druhým ven“, znamená to, že jste právě teď začali pracovat na změně sama sebe. Jak dlouho vydržíte? Jen přes advent? Anebo i déle?

Během celého adventu probíhá v naší farnosti – stejně jako minulé roky – i letos sbírka, která by měla pomoci zcela konkrétním lidem, kteří tuto pomoc opravdu potřebují. A protože jsme minulé sbírky postupně věnovali Africe, Jižní Americe a Asii, letošní sbírka bude putovat do Oceánie. Chtěli bychom podpořit projekt vybavení technického lycea pro žáky odlehlého ostrova Tanna v souostroví Vanuatu. Lyceum je zřízeno a vedeno katolickou misijní komunitou bratrů Sacere Coeur (Nejsvětějšího Srdce), která by chtěla zavést v lyceu výuku na takové úrovni, jež by umožnila absolventům lycea zapojit se účinně do trhu práce. Projekt je zpracován ve francouzštině, oficiálním jazyku ostrova. Podstatné skutečnosti z projektu jsme přeložili do češtiny a jsou uvedeny na nástěnkách v obou kostelech.

Tak jako v minulých letech, budeme realizačním týmem zpraveni o tom, jak se podařilo projekt zrealizovat a jak slouží svému účelu. O všem budete informováni prostřednictvím farního webu, farního časopisu Zrníčko a v ohláškách. Tato sbírka začala druhou adventní neděli, kdy byl projekt farníkům během mše svaté přiblížen. Sbírka pokračuje během celého adventu i během živého betléma, kde bude připravena prezentace projektu, z které se můžete dozvědět další podrobnosti. Informace o životě ostrovanů a práci misijní komunity vám poskytne člověk, který na této misii nějaký čas pobýval.

Celá sbírka bude ukončena ve svátek Zjevení Páně, tedy 6. ledna 2011. O celkové vybrané částce budete po skončení sbírky samozřejmě přesně informováni. Už dnes děkujeme jménem ostrovanů z Tanna všem dárcům za vaši štědrost a vaše dary. Již tradiční živý betlém se uskuteční v neděli 26. prosince od 15 hodin u kostela sv. Václav v Bašce. Můžete se těšit na živého Ježíška, spoustu zvířátek, mezi něž bude patřit nezapomenutelných oslíka a také rodinka lam. Teplý čaj bude k dispozici, stejně tak jako příjemná vánoční atmosféra.

PAVEL RAMÍK
trvalý jáhen skalické farnosti