Jak byste jako starosta popsal, charakterizoval obec Lhotku?
Obec Lhotka je malá podhorská vesnice nacházející se na úpatí Ondřejníku. První písemná zmínka o obci je z roku 1359 v soupisu obcí hukvaldského panství. Na jejím katastru o rozloze 722 hektary žije v současné době 575 trvale přihlášených obyvatel. Lhotka je členem Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice a Mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy. Lhotka žije bohatým kulturním a společenským životem, za což byla již dvakrát oceněna modrou stuhou v soutěži Vesnice roku Moravskoslezského kraje. V obci se daří udržovat folklorní tradice, které se předávají z generace na generaci. O společenskou a kulturní činnost se starají především místní spolky (hasiči, Klub žen, TJ Sokol, myslivci,) za podpory obce. V obci je již dlouhodobě aktivní Klub seniorů, který pořádá různé akce jak pro své členy, tak pro své příznivce. Nositelem folklorních tradic je Národopisný soubor, který byl založen v roce 1936 Vincencem Sochou.
 
Je Lhotka něčím výjimečná či originální v porovnání s jejím okolím?
Lhotka je výjimečná svou polohou mezi Ondřejníkem a Podbeskydskou pahorkatinou a její zástavba tvoří ráz typické podhorské vesnice. Tím, že se nachází mimo hlavní komunikační trasy, žije si svým poklidným životem v souladu s okolní přírodou. 
 
A jak se ve Lhotce žije místním obyvatelům? Co hlavně oceňují a co jim na druhou stranu naopak chybí?
Věřím, že se místním obyvatelům ve Lhotce žije dobře. O tom, že je to vyhledávané místo k bydlení, svědčí i velká poptávka po stavebních místech. Určitě všichni oceňují klid a pohodu bydlení na malé vesnici v krásném prostředí. Naopak život na malé vesnici „odříznuté od světa“ má i své negativní stránky, jako je nízká dopravní obslužnost, chybějící kanalizace, základní škola v sousední vesnici, či větší vzdálenost při dojíždění za prací. Nicméně život v klidném prostředí pod horami v souladu s přírodou tato negativa určitě předčí.
 
Když byste měl někoho pozvat do Lhotky, proč by tady měl zavítat? Co hlavně může tato obec návštěvníkům nabídnout?
Lhotka má určitě svým návštěvníkům co nabídnout. Především to je hezké a klidné prostředí, nádherná příroda, a především dobří lidé. Určitě bych chtěl všechny pozvat na každoroční folklorní festival Sochovy národopisné slavnosti, které se konají pravidelně koncem prázdnin v amfiteátru U školy a navazují na tradice založené sběratelem lidových písní a tanců Vincencem Sochou. Přes Lhotku vede zelená turistická značka z hradu Hukvaldy na Ondřejník, ze kterého jsou po kůrovcové kalamitě nádherné výhledy do dalekého okolí. Cestou po této značce si mohou turisté prohlédnout kapličku švédských vojáků, Kapli navštívení Panny Marie z roku 1844, litinový kříž, nebo se zastavit a odpočinout si u zvoničky s lavičkami, z nichž je krásná vyhlídka na celou Lhotku.
 
Když bychom se podívali rok zpátky, celý svět se potýkal s epidemií koronaviru. Jak jste se s touto nákazou vypořádali u vás ve Lhotce?
S epidemií koronaviru jsme se vyrovnali celkem dobře. Samozřejmě se nákaza nevyhnula ani některým naším lidem, ale zodpovědností a dodržováním nařízení se počet nemocných podařilo udržet v nižším průměru. Určitě měla epidemie vliv na kulturní život v obci, kdy muselo být hodně pravidelných akcí, včetně tradičních Sochových slavností, zrušeno. Všichni věříme, že se život pomalu vrací do normálu, a i my ve Lhotce budeme opět žít bohatým kulturním a společenským životem tak jak jme byli zvyklí.

Jaké jsou plány Lhotky dál do budoucnosti? Chystají se v ní nějaké významnější investice?
Plány do budoucna určitě máme. Chystáme přístavbu kuchyně mateřské školy a obnovu jejího dětského hřiště. Rádi bychom provedli kompletní opravy některých komunikací v obci. Máme stavební povolení na výstavbu chybějícího chodníku kolem krajské komunikace. Hlavně nás trápí chybějící kanalizace v obci, na kterou máme vypracovanou studii, ale vzhledem k odhadované výši nákladů na projekt a realizaci ve výši zhruba 80 milionů korun, tak v poměru k malému rozpočtu obce nevidím, že bychom bez zadlužení mohli v dohledné době kanalizaci vybudovat. Ale to je úděl všech obcí velikosti Lhotky. Možná se jednou dočkáme spravedlivějšího systému přidělování financí, kdy by například mohly kanalizace v malých obcích budovat vodárenské společnosti, které mají ve finále zisk z provozování kanalizace. Takže plány jsou…

Lhotka v kostce

Rok založení: 1359
Počet obyvatel: 565

Významné osobnosti
Augustin Cviček – starosta Lhotky v letech 1927 až 1938. Za jeho působnosti byla v obci postavena nová škola, kaple a hasičská zbrojnice.

Petr Böhm – dlouholetý správce místní školy.

Vincenc Socha – řídící učitel místní školy, osvětový pracovník, který byl významným sběratelem lidových písní (1200) a tanců (160), zvyků a obyčejů. Byly vydány tři sbírky valašských tanců a tři díly lidových písní zpod Ondřejníka z jeho zápisů. Na jeho počest se každoročně konají poslední týden v srpnu Sochovy národopisné slavnosti a navazují na tradice založené Vincencem Sochou.

Zajímavosti
Patří k obcím s velkým počtem původních selských statků, což svědčí o tom, že vznikla za lánové kolonizace. Velkým zásahem do všech panství byla třicetiletá válka, která se nevyhnula ani hukvaldskému panství. Vesnice byla zpustošená, hospodářství ve velkém nepořádku, za války shořely některé domy. Po třicetileté válce se vrchnosti snažily své grunty zvelebit a zalidnit. Úlevy v placení daní a konání roboty, které byly poskytovány novým osadníkům, lákaly po válce dost lidí. Zdroj: www.obec-lhotka.eu

Tip na výlet

Ke kapli Navštívení Panny Marie

Mezi pamětihodnosti patří kaple Navštívení Panny Marie z roku 1844, která byla přestavěna a zvětšena roku 1864. Dále jsou to dvě kapličky jako hrobky padlých švédských vojáků, kamenný kříž – Boží muka, dva litinové kříže u kaple a u fojtství č. 1 - odlitky frýdlantské huti.