„Místní poplatky lze zaplatit poštovní poukázkou prostřednictvím pošty, dále převodem na bankovní účet města nebo v hotovosti přímo v budově magistrátu na ulici Radniční 1148, a to v přízemí na oddělení místních daní a poplatků. Úřední hodiny jsou v pondělí a ve středu od 8 do 16.30 hodin a ve čtvrtek od 8 do 15 hodin. Mimo tyto hodiny není možné záležitosti místních poplatků na finančním odboru vyřídit,“ upozornila mluvčí frýdecko-místeckého magistrátu Jana Matějíková.

Místní poplatek za komunální odpad na osobu a celý letošní rok činí 492 korun. Lidé starší sedmdesáti let však ročně zaplatí jen 252 korun. „Osvobozeni od poplatku jsou pak například studenti ubytováni mimo své trvalé bydliště, dále lidé, kteří se v příslušném kalendářním roce prokazatelně zdržují déle než devět měsíců v zahraničí a částečně také rodiny s více než třemi dětmi, kdy za čtvrtého a dalšího potomka již platit nemusejí. Všechny tyto skutečnosti však musejí být písemně doloženy,“ vysvětlila mluvčí.

Místní poplatek ze psů je povinen uhradit držitel psa, který má trvalý pobyt na území města. „Povinnost zaplatit poplatek vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém pes dovršil stáří tří měsíců, přičemž poplatek se platí za každý i započatý kalendářní měsíc. Poplatek se odvíjí od trvalého bydliště držitele psa. Například v obytném domě v centru města činí poplatek za prvního psa 1 200 korun za rok, v rodinném domě je poplatek stanoven na 400 korun za rok, starobní a plně invalidní důchodci zaplatí 200 korun za rok,“ uvedla Jana Matějíková. „Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek,“ dodala. Podrobné informace o sazbách poplatků a osvobozeních lze zjistit na internetových stránkách města www.frydekmistek.cz.