„Jsme si vědomi, že jde o postup, který je v mnoha směrech v rámci České republiky výjimečný. K tomuto kroku nás přiměl pokračující nárůst silniční dopravy ve městě. Výfukovými plyny, hlukem, otřesy a prašností jsou zatíženi zejména obyvatelé žijící v blízkosti průtahu městem, kterým denně projede na 45 tisíc vozů,“ řekl náměstek primátora Michal Novák.

„Předimenzovaná doprava je ale v dopravních špičkách i na dalších hlavních tazích ve městě, například na ulici 17. listopadu, Ostravská, Opletala a Frýdlantská v Místku nebo Revoluční a T.G. Masaryka ve Frýdku. Od dopravou přetížených silnic nám pomůže jedině obchvat města, jehož výstavba by mohla být zahájena již v příštím roce. Než ale bude obchvat města vybudován, chceme motivovat zejména místní motoristy, aby v rámci výhodného tarifu využívali k přepravě hromadnou autobusovou dopravu a šetřili tak naše životní prostředí,“ doplnil Novák.

Nově zavedený tarif v MHD má svá jasná pravidla a podmínky – nákup nové čipové karty, její aktivace a prokázání bezdlužnosti vůči městu. Hodnota karty a ročního kuponu činí 300 korun a zahrnuje pořízení čipové karty, její aktivaci, obal a roční kupón. „Nová čipová karta zvýší identifikaci přepravovaných osob, bude na ní uvedeno jméno držitele, jeho fotografie a evidenční číslo. Karta nebude přenosná, čímž zamezíme spekulantům obchodovat s těmito kartami, dlužníci nebudou mít šanci kartu získat. S tím souvisí i naše další očekávání, a to, že v rámci vyřízení výhodného jízdního tarifu někteří lidé uhradí dluhy, které mají vůči městu,“ vysvětlil náměstek Michal Novák.

Aby zájemce získal čipovou kartu, musí vyplnit žádost, která bude k dispozici na magistrátu města nebo na autobusovém nádraží. S vyplněnou žádostí je nutné navštívit odbor dopravy magistrátu města v Místku – ulice Palackého 115, kde úředníci prověří, zda žadatel nemá závazky vůči městu. Pokud žadatel tuto podmínku splní, přiloží barevnou fotografií velikosti 3,5×4,5 cm a zaplatí 300 korun (cena za čipovou kartu, její aktivaci, obal a roční kupón).

Po 15 kalendářních dnech od data podání žádosti si kartu vyzvedne na autobusovém nádraží, kde mu bude následně aktivována. Stávající tarify, stávající čipové karty, průkazky na slevy a podobně zůstávají nadále v platnosti. Je tedy na rozhodnutí cestujícího, zda nabídku na MHD zdarma využije, nebo nikoliv. Pokud mu z jakýchkoliv důvodů vyhovuje stávající systém, stávající jízdné či slevy, nemusí si nic vyřizovat a nadále bude v autobusech městské hromadné dopravy přepravován jako doposud.

Nadále bude také možné hradit jednotlivé jízdné u řidiče. Nic se nemění pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P, držitele průkazu starších 70 let, dárce krve nebo strážníky a policisty v uniformě, kteří měli MHD zdarma i v minulosti. Výhodný tarif MHD bude platný pouze na linkách městské hromadné dopravy. Příměstská doprava není v kompetenci města. To znamená, že pokud cestující použije v obvodu MHD spoje příměstské autobusové dopravy, bude muset hradit jízdné pomocí čipové karty (elektronické peněženka) nebo platbou v hotovosti.

„Novinkou je zavedení městské hromadné dopravy do Skalice a posílení spojů do místních částí Chlebovice, Zelinkovice, Lysůvky a Lískovec. Tady jsme se snažili vyjít vstříc požadavkům občanů, kteří měli možnost vyjádřit se k dostupnosti MHD v měsíci lednu na odboru dopravy magistrátu,“ dodal náměstek Michal Novák.

Nové přepravní a tarifní podmínky MHD ve Frýdku Místku byly projednány s dopravcem, v komisi rady města pro dopravu, bezpečnost a prevenci kriminality a byly schváleny radou města. Zveřejněny budou na webových stránkách města www.frydekmistek.cz a také na stránkách ČSAD Frýdek-Místek a.s. www.3csad.cz.