„Nový úsek kanalizace povede z centra Morávky od základní školy a napojí se na kanalizaci na Pražmě, vysvětlil starosta Morávky Zdeněk Ševčík (SN). Obyvatelé Morávky se však kromě kanalizace dočkají i vodovodu, a to hned na dvou úsecích. „K vodovodu v místní části Dolinky máme hotovou projektovou dokumentaci. Nyní čekáme na vyřízení potřebných náležitostí k územnímu řízení a ke stavebnímu povolení,“ konstatoval starosta.

Kromě toho obec také počítá i s výstavbou vodovodu v místní části Malý Lipový. „K tomuto vodovodu se v současné době zpracovává projektová dokumentace,“ dodal starosta Morávky Zdeněk Ševčík.